Oficiálna stránka mesta Rožňava

Archív rokovaní

Materiály z jednotlivých rokovaní MZ (mestského zastupiteľstva) alebo rokovaní  MMZ (mimoriadneho mestského zastupiteľstva) sú v komprimovanej podobe.  K  prezeraniu je nutné mať v PC nainštalovaný software  pre prácu s komprimovanými súbormi (napr. IZArc, WINZIP, WINRAR a pod.). Komprimačné programy si môžete stiahnuť napr. : ...TU...
 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2022 - 2026

ROK 2024

Zasadnutie MZ Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
1. 2. 2024
pozvanka
(PDF, 451 kB)
 
 
Zvuk. záznam MZ
(web)
   
pozvanka
(PDF, 640 kB)
pozvanka
(PDF, 166 kB)
 
Rokovanie MZ
8. 2. 2024
pozvanka
(PDF, 590 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 746 kB)
pozvanka
(PDF, 806 kB)
pozvanka
(PDF, 820 kB)
pozvanka
(PDF, 166 kB)
 
Rokovanie MZ
28. 3. 2024
pozvanka
(PDF, 509 kB)
material MZ
(ZIP, 25 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 835 kB)
pozvanka
(PDF, 647 kB)
pozvanka
(PDF, 645 kB)
pozvanka
(PDF, 113 kB)
 
Rokovanie MZ
9. 5. 2024
pozvanka
(PDF, 505 kB)
material MZ
(ZIP, 78 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 835 kB)
pozvanka
(PDF, 669 kB)
pozvanka
(PDF, 773 kB)
pozvanka
(PDF, 167 kB)
 
Rokovanie MZ
27. 6. 2024
pozvanka
(PDF, 511 kB)
material MZ
(ZIP, 78 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 540 kB)
pozvanka
(PDF, 881 kB)
pozvanka
(PDF, 995 kB)
pozvanka
(PDF, 167 kB)
 

ROK 2023

Zasadnutie MZ Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
2. 2. 2023
pozvanka
(PDF, 488 kB)
 
 
Zvuk. záznam MZ
(web)
   
pozvanka
(PDF, 650 kB)
pozvanka
(PDF, 112 kB)
 
Rokovanie MZ
9. 2. 2023
pozvanka
(PDF, 579 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 621 kB
pozvanka
(PDF, 795 kB)
pozvanka
(PDF, 884 kB)
pozvanka
(PDF, 112 kB)
 
Rokovanie MZ
30. 3. 2023
pozvanka
(PDF, 581 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 896 kB)
pozvanka
(PDF, 900 kB)
pozvanka
(PDF, 827 kB)
pozvanka
(PDF, 112 kB)
 
Rokovanie MZ
11. 5. 2023
pozvanka
(PDF, 575 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 365 kB)
pozvanka
(PDF, 708 kB)
pozvanka
(PDF, 817 kB)
pozvanka
(PDF, 164 kB)
 
Rokovanie MZ
29. 6. 2023
pozvanka
(PDF, 579 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 716 kB)
pozvanka
(PDF, 713 kB)
pozvanka
(PDF, 823 kB)
pozvanka
(PDF, 165 kB)
 
Rokovanie MZ
28.9. 2023
pozvanka
(PDF, 588 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 837 kB)
pozvanka
(PDF, 891 kB)
pozvanka
(PDF, 1,2 MB)
pozvanka
(PDF, 165 kB)
 
Rokovanie MZ
9.11. 2023
pozvanka
(PDF, 578 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 558 kB)
pozvanka
(PDF, 761 kB)
pozvanka
(PDF, 1 MB)
pozvanka
(PDF, 165 kB)
 
Rokovanie MZ
14.12. 2023
pozvanka
(PDF, 359 kB)
material MZ
(ZIP, 4,5 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 400 kB)
pozvanka
(PDF, 498 kB)
pozvanka
(PDF, 500 kB)
pozvanka
(PDF, 167 kB)
 
Rokovanie MZ
21.12. 2023
pozvanka
(PDF, 587 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
pozvanka
(PDF, 952 kB)
pozvanka
(PDF, 820 kB)
pozvanka
(PDF, 858 kB)
pozvanka
(PDF, 166 kB)
 

(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

ROK 2022

Zasadnutie MZ Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
21. 11. 2022
pozvanka
(PDF, 422 kB)
material MZ
(ZIP, 8 MB)
Zvuk. záznam MZ
(web)
pozvanka
(PDF, 757 kB)
pozvanka
(PDF, 664 kB)
pozvanka
(PDF, 520 kB)
pozvanka
(PDF, 225 kB)
 
Rokovanie MZ
15. 12. 2022
pozvanka
(PDF, 581 kB)
material MZ
(ZIP, 8 MB)
Zvuk. záznam MZ
(web)
pozvanka
(PDF, 909 kB)
pozvanka
(PDF, 890 kB)
pozvanka
(PDF, 852 kB)
pozvanka
(PDF, 133 kB)
 

 

(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2018 - 2022

ROK 2022

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
3. 2. 2022
pozvanka
(PDF, 450 kB)
  Zvuk. záznam MZ(web)    
zapisnica MZ
(PDF, 158 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 158 kB)
 
Rokovanie MZ
10. 2. 2022
pozvanka
(PDF, 795 kB)
material MZ
(ZIP, 41 MB)
Zvuk. záznam MZ
(web)
uznesenie
(PDF, 749 kB)
hlasovanie
(PDF, 308 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 813 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 158 kB)
interpelacie
(PDF, 114 kB)
Rokovanie MZ
3. 3. 2022
pozvanka
(PDF, 493 kB)
icon
(PDF, 646 kB)
Zvuk. záznam MZ
(web)
uznesenie
(PDF, 251 kB)
hlasovanie
(PDF, 648 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 461 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 156 kB)
 
Rokovanie MZ
31. 3. 2022
pozvanka
(PDF, 727 kB)
material MZ
(ZIP, 727 kB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 909 kB)
hlasovanie
(PDF, 1,2 MB)
zapisnica MZ
(PDF, 1 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 153 kB)
interpelacie
(PDF, 544 kB)
Rokovanie MZ
28. 4. 2022
pozvanka
(PDF, 371 kB)
icon
(PDF, 665 kB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 259 kB)
hlasovanie
(PDF, 644 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 284 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 259 kB)
 
Rokovanie MZ
19. 5. 2022
pozvanka
(PDF, 577 kB)
material MZ
(ZIP, 110 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 835 kB)
hlasovanie
(PDF, 991 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 856 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
interpelacie
(PDF, 819 kB)
Rokovanie MZ
29. 6. 2022
pozvanka
(PDF, 583 kB)
material MZ
(ZIP, 45 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 888 kB)
hlasovanie
(PDF, 1 MB)
zapisnica MZ
(PDF, 951 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
25. 7. 2022
pozvanka
(PDF, 362 kB)
icon
(PDF, 309 kB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 379 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 463 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 259 kB)
 
Rokovanie MZ
29. 9. 2022
pozvanka
(PDF, 577 kB)
material MZ 
(ZIP, 45 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 598 kB)
dochadzka poslancov 
(PDF, 782 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 980 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 331 kB)
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 
 

ROK 2021

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
29. 1. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 496 kB)
material MZ
(ZIP, 1,1 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 219 kB)
hlasovanie
(PDF, 195 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 306 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 261 kB)
 
Rokovanie MZ
4. 3. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 123 kB)
material MZ
(ZIP, 16 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 541 kB)
hlasovanie
(PDF, 1 MB)
zapisnica MZ
(PDF, 802 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
25. 3. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 78 kB)
material MZ
(PDF, 176 kB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 224 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 482 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
6. 5. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 152 kB)
material MZ
(ZIP, 24 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 973 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 908 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
28. 5. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 497 kB)
material MZ
(PDF, 11 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 218 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 471 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 261 kB)
 
Rokovanie MZ
10. 6. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 580 kB)
 
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
 
 
 
dochadzka poslancov
(PDF, 261 kB)
 
Rokovanie MZ
1. 7. 2021
pozvnaka MZ
(PDF, 123 kB)
material MZ
(ZIP, 24 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 831 kB)
hlasovanie
(PDF, 807 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,1 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 156 kB)
 
Rokovanie MZ
12. 8. 2021
pozvanka MZ
(PDF, 495 kB)
material MZ
(ZIP, 1 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 65 kB)
 
zapisnica MZ
(PDF, 147 kB)
dochadzka poslancov
(PDF,  136 kB)
 
Rokovanie MZ
23. 9. 2021
pozvanka MZ
(PDF, 744 kB)
material MZ
(ZIP, 1 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 1 MB)
hlasovanie
(PDF, 843 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,9 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 136 kB)
interpelacie
(PDF, 189 kB)
Rokovanie MZ
4. 11. 2021
pozvanka MZ
(PDF, 714 kB)
material MZ
(ZIP, 23 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 716 kB)
hlasovanie
(PDF, 716 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,4 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 81 kB)
interpelacie
(PDF, 671 kB)
Rokovanie MZ
16. 12. 2021
pozvanka MZ
(PDF, 723 kB)
material MZ
(ZIP, 52 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 795 kB)
hlasovanie
(PDF, 797 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,9 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 136 kB)
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

ROK 2020

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
30. 1. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 93 kB)
material MZ
(ZIP, 24 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 409 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 543 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,2 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 437 kB)
interpelacie
(PDF, 222 kB)
Rokovanie MZ
4. 2. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 480 kB)
 
 
 
 
zapisnica MZ
(PDF, 831 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 226 kB)
 
Rokovanie MZ
12. 3. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 109 kB)
material MZ
(ZIP, 24 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 808 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 668 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 2 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 258 kB)
interpelacie
(PDF, 489 kB)
Rokovanie MZ
28. 5. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 587 kB)
material MZ
(ZIP, 20 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 716 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 704 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,5 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
2. 7. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 518 kB)
material MZ
(ZIP, 27 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 954 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 2,2 MB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,5 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
31. 7. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 112 kB)
material MZ
(ZIP, 44 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 291 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 492 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 879 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
24. 9. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 128 kB)
material MZ
(ZIP, 44 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 902 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 712 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,6 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
interpelacie
(PDF, 793 kB)
Rokovanie MZ
19. 11. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 146 kB)
material MZ
(ZIP, 23 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 813 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 795 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,6 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
interpelacie
(PDF, 794 kB)
Rokovanie MZ
30. 11. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 130 kB)
material MZ
(ZIP, 886 kB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 261 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 464 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 770 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
 
Rokovanie MZ
17. 12. 2020
pozvanka MZ
(PDF, 118 kB)
material MZ
(ZIP, 25 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 693 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 715 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,7 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 260 kB)
interpelacie
(PDF, 411 kB)
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

ROK 2019

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
17. 1. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 12 kB)
material MZ
(ZIP, 4 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 203 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 561 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 715 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 131 kB)
interpelacie
(PDF, 208 kB)
Rokovanie MZ
3. 2. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 152 kB)
 
 
 
 
zapisnica MZ
(PDF, 341 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 132 kB)
 
Rokovanie MZ
28. 2. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 336 kB)
material MZ
(ZIP, 26 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 309 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 1,1 MB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,1 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 79 kB)
 
Rokovanie MZ
28. 3. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 19 kB)
material MZ
(ZIP, 24 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 303 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 647 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 1,2 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 75 kB)
interpelacie
(PDF, 242 kB)
Rokovanie MZ
25. 4. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 18 kB)
material MZ
(ZIP, 14 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 169 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 956 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 2 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 75 kB)
interpelacie
(PDF, 127 kB)
Rokovanie MZ
30. 5. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 18 kB)
material MZ
(ZIP, 13 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 145 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 426 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 929 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 75 kB)
interpelacie
(PDF, 147 kB)
Rokovanie MZ
27. 6. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 162 kB)
 
 
 
 
zapisnica MZ
(PDF, 58 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 199 kB)
 
Rokovanie MZ
12. 7. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 164 kB)
material MZ
(ZIP, 9 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 402 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 485 kB)
zapisnica MZ
PDF, 1,5, MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 440 kB)
interpelacie
(PDF, 1,8 kB)
Rokovanie MZ
26. 9. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 23 kB)
material MZ
(ZIP, 28 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 281 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 919 kB)
zapisnica MZ
PDF, 826 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 442 kB)
interpelacie
(PDF, 380 kB)
Rokovanie MZ
7. 11. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 19 kB)
material MZ
(ZIP, 6 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 197 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 607 kB)
zapisnica MZ
PDF, 1,3 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 82 kB)
interpelacie
(PDF, 221 kB)
Rokovanie MZ
12. 12. 2019
pozvanka MZ
(PDF, 26 kB)
material MZ
(ZIP, 52 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenia
(PDF, 324 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 1,1 MB)
zapisnica MZ
PDF, 2 MB)
dochadzka poslancov
(PDF, 328 kB)
interpelacie
(PDF, 448 kB)
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 ROK 2018

Zasadnutie MZ
Pozvánka
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
5. 12. 2018
pozvnaka MZ
(PDF, 273 kB)
material MZ
(ZIP, 1,3 MB)
Zvuk. záznam MZ
(MP3)
uznesenie
(PDF, 128 kB)
hlasovanie MZ
(PDF, 79 kB)
zapisnica MZ
(PDF, 265 kB)
dochadzka poslancov
(PDF, 134 kB)
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 
 

 
 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2014 - 2018

 ROK 2018

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
3. 2. 2018
 
 
 
 
Rokovanie MZ
22. 2. 2018
Rokovanie MZ
26. 4. 2018
Rokovanie MZ
28. 6. 2018
Rokovanie MZ
27. 9. 2018
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 ROK 2017

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
23. 2. 2017
Rokovanie MZ
27. 3. 2017
 
Rokovanie MZ
27. 4. 2017
 
Rokovanie MZ
29. 6. 2017
Rokovanie MZ
28. 9. 2017
Rokovanie MZ
12. 10. 2017
 
Rokovanie MZ
30. 11. 2017
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

 ROK 2016

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
26. 1. 2016
Rokovanie MZ
25. 2. 2016
Rokovanie MZ
28. 4. 2016
 
Rokovanie MZ
23. 6. 2016
Rokovanie MZ
24. 6. 2016
Rokovanie MZ
6. 7. 2016
Rokovanie MZ
29. 9. 2016
Rokovanie MZ
1. 12. 2016
Rokovanie MZ
22. 12. 2016
 
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 ROK 2015

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
29. 1. 2015
Rokovanie MZ
5. 3. 2015
Rokovanie MZ
26. 3. 2015
Rokovanie MZ
30. 4. 2015
 
Rokovanie MZ
25. 6. 2015
Rokovanie MZ
13. 8. 2015
Rokovanie MZ
24. 9. 2015
Rokovanie MZ
26. 11. 2015
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

 ROK 2014

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Ustanovujúce zasadnutie MZ
2. 12. 2014
 
Pozastavenie výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave
zo dňa 2.12.2014
Rokovanie MZ
11. 12. 2014
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)
 

VOLEBNÉ OBDOBIE  2010 - 2014

ROK 2014

Zasadnutie MZ
Materiály
Zvuk
Uznesenie
Hlasovanie
Zápisnica
Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
10. 2. 2014
 
Rokovanie MZ
27. 2. 2014
Rokovanie MZ
24. 4. 2014
Rokovanie MZ
26. 6. 2014
Rokovanie MZ
23. 7. 2014
 
Rokovanie MZ
25. 9. 2014
Rokovanie MZ
21. 10. 2014
   
 
(prehrávanie zvukového záznamu
v niektorých verziach prehliadača internet explorer nie je podporované, pre prehrávanie zvukového záznamu odporúčame používať prehliadač Google chrome alebo Mozilla firefox)

ROK 2013

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
9. 1. 2013
 
Rokovanie MZ
31. 1. 2013
Rokovanie MZ
28. 2. 2013
Rokovanie MZ
21. 3. 2013
Rokovanie MZ
25. 4. 2013
Rokovanie MZ
30. 5. 2013
Rokovanie MZ
27. 6. 2013
Rokovanie MZ
17. 7. 2013
Rokovanie MZ
22. 8. 2013
 
Rokovanie MZ
26. 9. 2013
Rokovanie MZ
4. 12. 2013
(Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvukového záznamu)

ROK 2012

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
26. 1. 2012

Rokovanie MZ
23. 2. 2012

Rokovanie MZ
5. 4. 2012

 
Rokovanie MZ
5. 4. 2012 - pokračovanie 26. 4. 2012

Rokovanie MZ
26. 4. 2012

 
Rokovanie MZ
24. 5. 2012

Rokovanie MZ
11. 6. 2012

 
Rokovanie MZ
28. 6. 2012

Rokovanie MZ
2. 8. 2012

Rokovanie MZ
6. 9. 2012

 
Rokovanie MZ
27. 9. 2012

Rokovanie MZ
25. 10. 2012

Rokovanie MZ
15. 11. 2012

 
Rokovanie MZ
29. 11. 2012

Rokovanie MZ
13. 12. 2012

)

ROK 2011

Zasadnutie MZ Materiály Zvuk Uznesenie Hlasovanie Zápisnica Dochádzka
Poslanecké
interpelácie
Rokovanie MZ
18. 1. 2011

 
Rokovanie MZ
31. 1. 2011