Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Komunitné centrum

Komunitné centrum, Krátka ul.  č. 30 Rožňava

Odborný garant Komunitného centra

 

Odborný pracovník Komunitného centra

Bc. Sylvia Szántóová

e-mail:  kc.rv.kratka30@gmail.com

kontakt: 0918 880 664

Pracovník Komunitného centra

Jana Polyáková

Komunitný pracovník

Paulína Punáková

kontakt: 0905 342 480

 

VIAC o projekte nájdete v sekcii: OBČAN - SOCIÁLNE SLUŽBY - > Komunitné centrum