Oficiálna stránka mesta Rožňava

Komunitné centrum

Komunitné centrum, Krátka ul.  č. 30 Rožňava

Odborný manažér Komuitného centra

Mgr. Patrik Magyar

e-mail: kc.rv.kratka30@gmail.com

kontakt: 0918 880 664

 

Odborný pracovník Komunitného centra

Bc. Sylvia Szántóová

e-mail:  kc.rv.kratka30@gmail.com

 

Pracovník Komunitného centra

Jana Polyáková

Komunitný pracovník

Paulína Punáková

kontakt: 0905 342 480

Facebook: Komunitne Centrum Roznava
https://www.facebook.com/marcela.tomasikova.501?locale=sk_SK

VIAC o projekte nájdete v sekcii: OBČAN - SOCIÁLNE SLUŽBY - > Komunitné centrum