/ Komunitné centrum | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Komunitné centrum

Komunitné centrum, Krátka ul.  č. 30 Rožňava

Odborný garant Komunitného centra

 

Odborný pracovník Komunitného centra

Bc. Sylvia Szántóová

e-mail:  kc.rv.kratka30@gmail.com

kontakt: 0918 880 664

Pracovník Komunitného centra

Dávid Tomášik

 

Komunitný pracovník

Paulína Punáková

kontakt: 0905 342 480

 

VIAC o projekte nájdete v sekcii: OBČAN - SOCIÁLNE SLUŽBY - > Komunitné centrum