Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Úrady a inštitúcie

Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava
Štítnická 12 , Rožňava Tel.: 058/48 80 201
  E-mail: roznava@socpoist.sk

Stránkové dni a úradné hodiny pobočky

pondelok

8:00 - 15:00 

utorok

nestránkový deň

streda

8:00 - 17:00 

štvrtok

nestránkový deň 

piatok

8:00 - 14:00  

Stránkové dni a úradné hodiny pokladňa

pondelok

8:00 - 14:30

utorok

8:00 - 14:30

streda

8:00 - 15:30  

štvrtok

8:00 - 14:30

piatok

8:00 - 14:30

   
Všeobecná zdravotná poisťovňa Rožňava
Janka Kráľa 3, Rožňava Tel.: 058 / 732 63 81

Stránkové dni

pondelok

8:00 - 15:00 

utorok

8:00 - 15:00

streda

8:00 - 17:00 

štvrtok

nestránkový deň 

piatok

8:00 - 14:00  

 
   
Daňový úrad Rožňava
Ul. zeleného stromu 1822/10, Rožňava Tel.: 058/7864203
  E-mail: du.rv@ke.drsr.sk

Stránkové dni

pondelok

8:00 - 16:00 

utorok

nestránkový deň

streda

8:00 - 17:00 

štvrtok

nestránkový deň 

piatok

nestránkový deň

 
   
Okresný úrad Rožňava
Zakladné informácie
 
   
Úradne hodinyplatné pre :
(Organizačný odbor, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor krízového riadenia, Odbor živnostenského podnikania, Pozemkový a lesný odbor, Katastrálny odbor, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií)

pondelok

7:30 - 15:00 

utorok

7:30 - 15:00

streda

8:00 - 17:00 

štvrtok

7:30 - 15:00

piatok

7:30 - 14:00

 

Okresný úrad Rožňava
Organizačný odbor

Špitálska 3, Rožňava

Tel: 058/7322394, 058/7321115
 
 
Okresný úrad Rožňava 
Odbor všeobecnej vnútornej správy

Špitálska 3, Rožňava

Tel: 058/7322711
Okresný úrad Rožňava
Odbor živnostenského podnikania

Špitálska 3, Rožňava

Tel: 058/4421701
Okresný úrad Rožňava
Odbor krízového riadenia

Špitálska 3, Rožňava

Tel: 058/7323185
Okresný úrad Rožňava
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava

Tel: 058/3810977, 0961 73 6590
Okresný úrad Rožňava
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ernesta Rótha 30, Rožňava

Tel: +421961 736560, +421961 736569
Okresný úrad Rožňava
Pozemkový a lesný odbor

Ernesta Rótha 30, Rožňava

Tel: 0961 73 6571
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor-registratúra

Jarná 2, Rožňava

Tel: 058/2818341
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor - Listy vlastníctva

Jarná 2, Rožňava

Tel: 058/2818358
   
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, Rožňava Tel.: 058/7880511

Stránkové dni

pondelok

8:00 - 15:00 

utorok

8:00 - 15:00

streda

9:00 - 17:00 

štvrtok

nestránkový deň

piatok

8:00 - 12:00

Podateľňa v prevádzke aj:

štvrtok a v piatok do 14:00

   
Voľné pracovné miesta v okrese Rožňava:  prezrieť tu
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava

Špitálska 3, Rožňava

Tel.: 058/788 13 58

 

E-mail: ruvzrv@nextra.sk

Stránkové dni

pondelok

7:00 - 12:00 

utorok

nestránkový deň

streda

7:00 - 12:00 

štvrtok

nestránkový deň

piatok

7:00 - 12:00

Podateľna:

denne od: 07:00 - 15:00

   

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Rožňava

J. Kráľa 1, Rožňava

Tel.: 09617 31111

   

Stránkové dni

pondelok

7:00 - 15:00 

utorok

nestránkový deň

streda

7:30 - 17:30 

štvrtok

nestránkový deň

piatok

7:00 - 12:00

 
 
 
Poradenské centrum pre dospelých v Rožňave
budova MsÚ RožňavaŠafárikova č.29, Rožňava
/1.poschodie/
E- mail: tutor.rv@nuczv.sk
   

Stránkové dni

pondelok

9:00 - 17:00

utorok

9:00 - 17:00

streda

9:00 - 17:00

štvrtok

9:00 - 17:00

piatok

9:00 - 17:00

 

Stránkové dni (úradné hodiny) Mestského úradu v Rožňave si môžete pozrieť
v sekcii: KONTAKTY, resp. kliknite: ...TU...