Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Úrady a inštitúcie

Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava
Šafárikova 22, 048 01 Rožňava
web:
 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa Rožňava
Janka Kráľa 3, Rožňava
web:
 
 
Daňový úrad Rožňava
Ul. zeleného stromu 1822/10, Rožňava  
web:
 
 
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Organizačný odbor

Špitálska 3, Rožňava

 
 
 
Okresný úrad Rožňava 
Odbor všeobecnej vnútornej správy

Špitálska 3, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Odbor živnostenského podnikania

Špitálska 3, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Odbor krízového riadenia

Špitálska 3, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ernesta Rótha 30, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Pozemkový a lesný odbor

Ernesta Rótha 30, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor-registratúra

Jarná 2, Rožňava

 
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor - Listy vlastníctva

Jarná 2, Rožňava

 
web:
 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, Rožňava  
web:
 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava
Špitálska 3, Rožňava
web:
   
   
Polícia Rožňava:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Rožňava
J. Kráľa 1, Rožňava
Obvodné oddelenie PZ Rožňava
Jarná 25, 048 01 Rožňava
 
web:
 
   
   
Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava
 
Zakarpatská 26, 048 01 Rožňava
 
web:
 
   
   
Slovenská pošta, pobočka Rožňava
 
Slovenská pošta 1  
Šafárikova 62, 048 01 Rožňava 
 
web:
 
Slovenská pošta 3 - sídlisko Juh  
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava  
web:
https://www.otvaracie-hodiny.sk/product/posta-roznava-3-zakarpatska-8338/
 
   
   
Centrum právnej pomoci v Rožňave  
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava  
web:
 
 
 

 

Stránkové dni (úradné hodiny) Mestského úradu v Rožňave si môžete pozrieť
v sekcii: KONTAKTY, resp. kliknite: ...TU...