Oficiálna stránka mesta Rožňava

Úrady a inštitúcie

Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava
Šafárikova 22, 048 01 Rožňava
Všeobecná zdravotná poisťovňa Rožňava
Janka Kráľa 3, Rožňava
Daňový úrad Rožňava
Ul. zeleného stromu 1822/10, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Organizačný odbor
Špitálska 3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava 
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Špitálska 3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Odbor živnostenského podnikania
Špitálska 3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Odbor krízového riadenia
Špitálska 3, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Pozemkový a lesný odbor
Ernesta Rótha 30, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor-registratúra
Jarná 2, Rožňava
Okresný úrad Rožňava
Katastrálny odbor - Listy vlastníctva
Jarná 2, Rožňava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, Rožňava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava
Špitálska 3, Rožňava
Polícia Rožňava:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Rožňava
J. Kráľa 1, Rožňava
Obvodné oddelenie PZ Rožňava
Jarná 25, 048 01 Rožňava
Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava
Zakarpatská 26, 048 01 Rožňava
Slovenská pošta, pobočka Rožňava
Slovenská pošta 1
Šafárikova 62, 048 01 Rožňava 
Slovenská pošta 3 - sídlisko Juh
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Centrum právnej pomoci v Rožňave
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Stránkové dni (úradné hodiny) Mestského úradu v Rožňave si môžete pozrieť
v sekcii: KONTAKTY, resp. kliknite: ...TU...