Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Ing. Ivan Nemčok
vedúci odboru, cestovný ruch

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 416
ivan.nemcok@roznava.sk
058 / 7773 276
   

Eva Hovorková
kultúra a partnerské mestá

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 415
email icon
   

Erika Švedová
šport a občianske záležitosti

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 415
email icon
   

Peter Podolinský
redaktor

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 414
peter.podolinsky@roznava.sk
058 / 7773 271
   

Ondrej Potočný
techn. zabezp. a správa Radnice

gps icon
Radnica, Nám. baníkov 32
048 01 Rožňava
II. poschodie