Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Participatívny rozpočet

Názov projektu:

% podiel hlasov:

 

Počet hlasov:

Rekonštrukcia chodníka 21% úspešný 468
Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényska 30 a 32 16% úspešný 359
Veselé nádvorie 13% úspešný 300
Oddychová zóna MINE TRAILS 11% úspešný 239
Detské Ihrisko 8% úspešný 171
Skrášlenie okolia bytového domu Šafárikova 103 a 105 7% úspešný 154
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN 7% úspešný 161
RUŽA E-1 6% úspešný 143
Ružovejšie parkovanie na sídlisku Juh 4% úspešný 91
Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa 4% úspešný 85
Úprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12 2% úspešný 37
Rozárium v Parčíku pri Aleji 1% úspešný 32
Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1 0% neúspešný 6

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA
Získaj 2500 € pre svoje okolie.
Témou pre rok 2022 je "RUŽA" - verejné priestranstvá
/v rámci projektu vysadiť aspoň jednu ružu/
Predkladanie návrhov: do 01. DECEMBRA 2021
Verejné stretnutia: NOVEMBER 2021
Hlasovanie: MAREC 2022
Návrhy zasielajte na: pr2022@roznava.sk
viac informácií nájdete na webe: www.roznava.sk/pr-2022
 
 
ROK 2021
pdf icon Štatút participatívneho rozpočtu schválený 23.9.2021
(PDF, 350 kB)
pdf icon Zásady participatívneho rozpočtu schválené 23.9.2021
(PDF, 458 kB)
pdf icon Štatút participatívneho rozpočtu
(PDF, 460 kB)
pdf icon Členovia výkonného výboru
(PDF, 277 kB)

© Mesto Rožňava, 2022, Mgr. Michal Drengubiak - zástupca primátora,  Koordinátor projektu