Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vysoké školy

Názov školy a adresa: 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi Rožňava, KóssuSchopera 22, 04801 Rožňava
Dátum zriadenia detašovaného pracoviska vysokej školy:
2009
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.,
Webové sídlo školy:
Zriaďovateľ školy:
prof. MUDr. Vladimír Krčméry., DrSc., Dr.h.c.
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie: