Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Prenájom nehnuteľností

Nájom majetku mesta

Predmet nájmu Nájomca Výška nájmu celkom v € Spôsob prenájmu Zámer Schválené uznesením
Vilka Kúpele sup. č. 1546
miestnosť č. 1 - 3

1. Katerenchuk Yuliia a Katerenchuk Oleksandr

2. Tupitsyn Oleksii a Ivanova Tetiana

3. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

300 €/mesiac/miestnosť

dôvod hodný osobitného zreteľa
(PDF, 77 kB)