Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prenájom nehnuteľností

Nájom majetku mesta

Predmet nájmu Nájomca Výška nájmu celkom v € Spôsob prenájmu Zámer Schválené uznesením
Vilka Kúpele sup. č. 1546
miestnosť č. 1 - 3

1. Katerenchuk Yuliia a Katerenchuk Oleksandr

2. Tupitsyn Oleksii a Ivanova Tetiana

3. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

300 €/mesiac/miestnosť

dôvod hodný osobitného zreteľa
(PDF, 77 kB)
Uznesenie MZ č.122/2020 zo dňa 24.9.2020
Pozemok v k.ú.Rožňava, parc.č.KN C 828 s výmerou 113 m2

Magdaléna Maková st.,

Magdaléna Maková, ml.

Darina Maková, Hornocintorínska 30, Rožňava
231,84 €/rok dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 293 kB)
Uznesenie MZ č.70/2020 zo dňa 2.7.2020 a č.120/2020 zo dňa 24.9.2020
Pozemok v k.ú.Rožňava, parc.č.KN C 828 s výmerou 113 m2 Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 600,-€/rok dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 321 kB)

Uznesenie MZ č.83/2020 zo dňa 2.7.2020 a č.121/2020 zo dňa 24.9.2020

Pozemok v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.KN C 1067 s výmerou 163 m2 Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava 294,30 €/rok dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 94 kB)
MZ č.138/2020 zo dňa 19.11.2020

Výpožička majetku mesta

Predmet nájmu Nájomca Spôsob prenájmu Zámer Schválené uznesením
Pozemok v k.ú.Rožňava, časť parc.č.KN C 2086/177 s výmerou cca 17 m2

Ladislav Matyi, Zakarpatská 14, Rožňava

dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 73 kB)
Uznesenie MZ č.30/2020 zo dňa 12.3.2020
Telocvičňa ZŠ Zlatá 2, Rožňava CVČ pri ZŠ Pionierov, Pionierov 1, Rožňava dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
(PDF, 112 kB)

Uznesenie MZ č.125/2020 zo dňa 24.9.2020