Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Detské ihriska a parky

Zoznam detských ihrísk na území mesta Rožňava v správe Technických služieb

1. ul Čučmianska 8. Sídlisko Vargovo pole - ul. Mierová
2. ul. S. Czabána – fitnes 9. Sídlisko Vargovo pole - ul. Zlatá
3. ul. Pionierov 10. Sídlisko Vargovo pole - ul. Zlatá
4. Sídlisko Juh pri Bille 11. Sídlisko Vargovo pole - ul. Letná
5. Sídlisko Juh pri Podnikateľskom inkubátore 12. Sídlisko Juh - ul. Edelényska - Žihadielko
6. Sídlisko Juh pri Podnikateľskom inkubátore – fitnes 13. Kúpalisko
7. ul. Šafárikova - vojenské bloky    

 

Prevádzkový poriadok detského ihriska

Prevádzkové ustanovenia:
 • Prevádzkovateľom detského ihriska sú Technické služby mesta Rožňava.
 • Prevádzková doba detského ihriska je celotýždňová a riadi sa záujmom návštevníkov a vhodnosťou meteorologických podmienok pre užívanie ihriska.
 • Užívanie detského ihriska je pre všetkých užívateľov bezplatné.
 
Povinnosti návštevníkov:
 • Každý návštevník detského ihriska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k zničeniu zariadení, znečisťovaniu priestoru, a aby neohrozoval svojím správaním ostatných návštevníkov detského ihriska.
 • Prevádzkovateľ má právo v prípade nedodržiavania povinností a zákazov podľa tohoto poriadku, návštevníka vykázať z priestorov detského ihriska. Zariadenie detského ihriska môžu v súlade s odporúčaním výrobcu užívať len deti od 3 do 14 rokov.
 • Deti môžu ihrisko užívať len v sprievode rodičov, iných dospelých osôb, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť detí, vrátane vzniku prípadných úrazov
 
Zakázané činnosti:
 • poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie.
 • mechanicky zasahovať do konštrukcie umiestnených zariadení.
 • správať sa hlučne, vulgárne, nemravne.
 • fajčiť, konzumovať jedlo a alkohol, požívať omamné a psychotropné látky.
 • používať ostré predmety, zbrane, nože, a iné nebezpečné predmety.
 • vodiť psov a iné domáce zvieratá.
 • používať na detskom ihrisku bicykel, kolobežku a korčule
 
Telefónne linky pre záchranné služby:
 • 112 - tiesňové volanie
 • 150 - hasičská a záchranná služba
 • 155 - záchranná zdravotnícka služba
 • 158 - polícia
 • 159 - mestská polícia
 
Prevádzkovateľ:
 • Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava, tel: 058/ 381 11 80

 

       
ikona zakaz so psom ikona zakaz fajcit ikona poskodenie veci ikona odpasky