Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Horúca linka

Telefonická linka, slúži na krátke - operatívne poradenstvo a riešenie problémov týkajúcich sa nasledovných záležitostí:

  • Správa a údržba miestnych komunikácií, spevnených plôch a chodníkov
  • Údržba, oprava dopravného značenia
  • Čistenie uličných vpustí a cestných rigolov
  • Údržba verejnej zelene
  • Údržba parkových lavičiek
  • Správa a údržba pohrebísk
  • Správa a údržba detských a športových ihrísk
  • Správa a údržba letného kúpaliska
  • Správa a údržba zimného štadióna

Kontakt:

Technické služby mesta Rožňava

riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor

Tel.: 058/ 381 11 80

E-mail: tsmrv@roznava.sk

 

Poruchová linka - verejné osvetlenie v meste

Oznámenia o výpadkoch môžete telefonovať každý deň v čase od 07:00 - 15:30 hod. na tel. čísla: 058 / 7325184, resp. e-mailom: progrestc@progrestc.sk - firma PROGRES TC s.r.o.