Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kancelária primátora mesta

Michal Domik
primátor mesta

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 201
primator@roznava.sk
sekretariát primátora - 058 / 7773 288
   

Mgr. Michal Drengubiak
zástupca primátora mesta

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 202
email icon michal.drengubiak@roznava.sk
058 / 7773 219
   

Ing. Štefan Barczi, MBA
vedúci kancelárie primátora, vzťahy s verejnosťou/hovorca

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 204
   

Denisa Fábiánová
asistentka, referent pre krízové riadenie

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 203
email icon
   

Zlata Macková
referent pre úsek rozpočtovania a financovania stavebných činností

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie, č.dv. 206
email icon
   

Ing. Jarmila Jánošíková
projektový manažér

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie, č.dv. 208
   

Bc. Jana Ujházyová
projektový manažér

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 202
email icon
   

Bc. Romina Gyüréková
samostaný odborný referent pre regionálny rozvoj a investície

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie, č.dv. 208
email icon
   

Ing. Darina Kohuláková
samostaný odborný referent pre investičnú činnosť

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie, č.dv. 206
email icon