Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Prebytočný majetok mesta

Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku mesta

1.  Budova na Rožňavskej bani  s pozemkom ( AB býv. ŽB) postavená na parc.č.KN C 4426, s.č.209 - foto

2.  Budova ( zdrav. stredisko Čučm.dlhá č.15 ) postavená  na parc.č. KN C 116/1, s.č. 162 foto