Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zber odpadu

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

PROGRAM OBCE ROŽŇAVA NA ROKY 2016 - 2020

pdf icon
Program odpadového hospodárstva obce Rožňava na roky 2016 – 2020
(PDF, 650 kB)

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2024

pdf icon Harmonogram zberu 1100L zberných nádob - separovaný zber (bytovky)
(PDF, 486 kB)
pdf icon Zvozový kalendár pre rodinné domy SZ+ZKO
(PDF, 1,3 MB)
pdf icon LINKY ZBERU ZKO v meste Rožňava
(PDF, 185 kB)

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2023

pdf icon Harmonogram zberu 1100L zberných nádob - separovaný zber (bytovky)
(PDF, 485 kB)
pdf icon Zvozový kalendár pre rodinné domy SZ+ZKO
(PDF, 860 kB)
pdf icon LINKY ZBERU ZKO v meste Rožňava
(PDF, 185 kB)

PRAVIDELNÝ VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH KUCHYNSKÝCH OLEJOV

pdf icon Pravidelný výkup papiera 2024
(PDF, 855 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2024
(PDF, 856 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2024
(PDF, 849 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2024
(PDF, 852 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2023
(PDF, 852 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2023
(PDF, 855 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2023
(PDF, 847 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera 2023
(PDF, 850 kB)

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

pdf icon Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad?
(PDF, 485 kB)
pdf icon Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
(PDF, 551 kB)
pdf icon Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v rodinných domoch
(PDF, 520 kB)

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

pdf icon Ako nakladať s použitými batériami
(PDF, 709 kB)

ZBERNÝ DVOR NA ODPADY

pdf icon
Zberný dvor na odpady  v meste Rožňava
(PDF, 230 kB)

MANUÁL TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon
Manuál triedeného zberu odpadov pre mesto Rožňava
(PDF, 426 kB)
pdf icon Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
(PDF, 890 kB)
AKO TRIEDIŤ
(PDF, 890 kB)

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon Systém triedeného zberu 2024
(PDF, 255 kB)

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2022

pdf icon
Pokyny pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho  odpadu v rodinných domoch v meste Rožňava
(PDF, 685 kB)

OPATRENIA ZAVEDENÉ NA PODPORU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

pdf icon Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta Rožňava
(PDF, 269 kB)
pdf icon Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach
(PDF, 628 kB)
pdf icon Využitie bioodpadu v zahrade
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon 10 tipov ako neplytvať potravinami
(PDF, 658 kB)
pdf icon Kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Komunitné kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

pdf icon
Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2018
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2019
(PDF, 945 KB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2020
(PDF, 1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2021
(PDF, 1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2022
(PDF, 943 kB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2023
(PDF, 945 kB)

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

pdf icon Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 2022
(PDF, 547 kB)
pdf icon Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 2023
(PDF, 548kB)

ÚDAJE O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE V  ROZSAHU ŠTÁTNEHO ŠTATISTICKÉHO ZISŤOVANIA

pdf icon Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01 Rok 2022
(PDF,169 kB)
pdf icon Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01 Rok 2023
(PDF, 3,3 MB)