Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zber odpadu

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
PROGRAM OBCE ROŽŇAVA NA ROKY 2016 - 2020

pdf icon
Program odpadového hospodárstva obce Rožňava
na roky 2016 – 2020
(PDF, 650 kB)

 

 

PROPAGÁCIA ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV A SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV V MESTE ROŽŇAVA


pdf icon
Propagácia zberu komunálnych odpadov a separovaných
zložiek komunálnych odpadov
(PDF, 789 kB)

 

 

PLÁN ZBERU V MESTE ROŽŇAVA - rok 2020


pdf icon
Plán zberu TKO a SZ - celkový
(PDF, 659 kB)
pdf icon Plán SZ - rodinné domy
(PDF, 926 kB)

 

 

PRAVIDELNÝ VÝKUP PAPIERA


pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 120 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 121 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 118 kB)
pdf icon Pravidelný výkup papiera
(PDF, 119 kB)

 

 

ZBER POUŽITÉHO OLEJA


pdf icon Použitý olej
(PDF, 183 kB)

 

 

ZBERNÝ DVOR NA ODPADY


pdf icon
Zberný dvor na odpady  v meste Rožňava
(PDF, 275 kB)

 

 
MANUÁL TRIEDENÉHO ZBERU

pdf icon
Manuál triedeného zberu odpadov pre mesto Rožňava
(PDF, 374 kB)
pdf icon Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
(PDF, 890 kB)

 

 

SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU


pdf icon Systém triedeného zberu
(PDF, 211 kB)

 

 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH V MESTE ROŽŇAVA NA ROK 2020


pdf icon
Pokyny pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu v rodinných domoch v meste Rožňava
(PDF, 333 kB)

 

 

NAKLADANIE S BIOODPADOM


pdf icon Predchádzanie vzniku odpadov
v domácnostiach
(PDF, 628 kB)
pdf icon Využitie bioodpadu v zahrade
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon 10 tipov ako neplytvať potravinami
(PDF, 658 kB)
pdf icon Kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Komunitné kompostovanie
(PDF, 1,1 MB)

 

 

ÚROVEŇ TRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV


pdf icon
Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2018
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Úroveň triedenia komunálnych odpadov 2019
(PDF, 945 KB)

 


 

Ďalšie informácie o separovanom zbere a nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na hlavnej stránke v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY" -> príspevok:  Separovaný zber v meste Rožňava