Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kultúra

Služby v oblasti kultúry občanom mesta poskytujú verejné kultúrne inštitúcie zastúpené Gemerskou knižnicou, Baníckym múzeom a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave. V meste pôsobí kvalitné profesionálne divadlo, 16 umeleckých súborov – folklórne, tanečné a hudobné, na vysokej úrovni je škola spoločenského tanca. Zmysluplnému tráveniu voľného času a organizácii podujatí  pre deti a mládež sa venujú 2 mládežnícke organizácie. Pod záštitou väčšiny miestnych kultúrnych organizácií sa uskutočňujú pravidelné i nepravidelné kultúrno-spoločenské, zábavné podujatia pre mládež a dospelých

Profesionálna kultúra: Mestské divadlo Actores Rožňava – neštátny subjekt

Amatérske umelecké súbory:

Názov súboru

Predmet činnosti

Evanjelický cirkevný detský

spevácky zbor Permoníci

Spevácky zbor

Evanjelický cirkevný spevokol

Spevokol

Retro Band Music Rožňava

Hudobná skupina

Mužské spevácke kvarteto 4G

Spevokol

ZUŠ Band

Hudobná skupina ZUŠ Rožňava

Skupina Renaissense

Hudobná skupina

Skupina The Roads

Hudobná skupina

Skupina Sexit

Hudobná skupina

Skupina AllDevils

Hudobná skupina

Folklórny súbor Dubina

Folklórny súbor

Detský folklórny súbor Haviarik

Detský súbor ľudových tancov

Folklórny súbor Haviar

Folklórny tanečný súbor dospelých

Ľudová hudba Ondreja Hlaváča ml.

Ľudová hudba

Skupina Farby Laky

Hudobná skupina

Ľudová hudba Maroša Rusňáka

Ľudová hudba

Robo Šimko & MassRiot

Hudobná skupina

Organizácie tretieho sektora poskytujúce služby v oblasti kultúry a kultúrneho vyžitia:

Mládežnícke organizácie

Pôsobia tu:  DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – mládežnícke združenie.

Národnostné zväzy

Zohrávajú svoju úlohu pri zachovávaní kultúrnej identity občanov založenej na princípe národných hodnôt a tradícií, v šírení písanej, hranej a spievanej kultúrnej produkcie. Pre potreby maďarskej národnostnej menšiny slúži CSEMADOK, pre slovenskú časť populácie tu pôsobí Dom Matice slovenskej v Rožňave.

Občianske združenia so zameraním na oblasť kultúry na území mesta sú:

 • Actores,

 • Sambed,

 • Haviar,

 • Rožňavskí permoníci,

 • Retro Music Band Rožňava

 • OZ Rozkvet pre ľudí

Verejné kultúrne inštitúcie:    

 • Banícke múzeum

 • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského

 • Gemerské osvetové stredisko

V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Najvýznamnejšie z nich sú:

 • Vianočný koncert

 • Novoročný výstup na Volovec

 • Veľkonočný trh

 • Stavanie Mája

 • Vatra slobody

 • Rallye Rožňava

 • Deň zdravia

 • Dni mesta Rožňava

 • Rožňavský jarmok

 • Rožňavský trh pre seniorov

 • Aktív bezpríspevkových darcov krvi

 • Vianočný trh

V prípade organizovania kultúrneho podujatia, v zmysle zákona organizátor je povinný oznámiť podujatia - Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (PDF. 139 kB).