Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odbor školstva

Mgr. Alžbeta Tamásová
vedúca odboru, odborná a poradenská činnosť na úseku škôl a šk. zariadení

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 117
alzbeta.tamasova@roznava.sk
058 / 7773 285
   

PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka
školský úrad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 100
email icon kvetoslava.kostyanszka@roznava.sk
058 / 7773 206
   

Ing. Jana Hajdú-Agnetinová
školský úrad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 100
email icon
jana.hajdu-agnetinova@roznava.sk
058 / 7773 277
   

Katarína Lengyelová
školský úrad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 100
katarina.lengyelova@roznava.sk
058 / 7773 277