Oficiálna stránka mesta Rožňava

Vedenie mesta

M. Domik

Michal Domik
primátor mesta

e-mail: michal.domik@roznava.sk
tel: 058 / 7773 288 (sekretariát)
 

 

 

Narodil som sa 17.3.1975 do robotníckej rodiny, v ktorej sa stretli dve národnosti – slovenská a maďarská,  ako piate dieťa. Od rodičov som mal úplnú voľnosť, čo som aj patrične využil. Flákal som sa a neučil, no nikdy som nefajčil a nepil alkohol, aj keď som mal akékoľvek možnosti. Jediný predmet v škole, ktorý som miloval bola matematika. A možno ani nie tak matematika ako skôr pani učiteľka Katka Andogová, ktorá ju učila a zároveň mi bola aj druhou  mamou, za čo som jej dodnes vďačný.

Zlom v mojom živote nastal, keď som nastúpil na strednú školu.

Vtedy som pochopil, že svoj osud mám vo svojich rukách a nikto mi v mojej situácii nepomôže, ak si nepomôžem sám. Začal som sa učiť, čo patrične učitelia ocenili a chceli ma preložiť z trojročnej učňovky na štvorročnú s maturitou. Odmietol som to, nakoľko som mal poobede od 15.00 do 20.00 brigádu u svojho švagra Šaniho, u ktorého som sa vyučil za sklenára a zároveň si zarobil prvé peniaze, ktoré som po ukončení školy použil na vodičský preukaz.

Vďaka tomuto som sa mohol zamestnať u brata Jara ako šofér a zároveň díler  mliečnych výrobkov. Obchodovanie, ponúkanie, získavanie si dôvery predavačiek a vedúcich predajní ma veľmi bavilo, čo sa odzrkadlilo aj na tržbách. Za šesť mesiacov som zvýšil obrat firmy o 500%. No malo to aj následok. Cez pracovný týždeň  som ráno o tretej  začínal a o dvadsiatejprvej som končil. V sobotu od jednej nad ránom a do štrnástej a potom som spal až do pondelka rána. Takéto tempo som vydržal dva a pol roka, keď som sa rozhodol, že z našporených peňazí začnem podnikať na vlastnú päsť.

V roku 1998 som založil firmu DOVAJ a ako komoditu som si vybral obyčajné vajcia.

Keď som začal, bolo nás osem firiem, ktoré dodávali túto komoditu do obchodov no vďaka dobrému menu, ktoré som si vytvoril pri dodávaní mlieka – dochvíľnosti, poctivosti, službám ale hlavne kvalitným vajciam a dobrou cenou som si urobil meno a stal sa jedným z najväčších dodávateľov konzumných vajec na Slovensku. Počas týchto rokov som sa učil ekonomiku a manažérstvo. Dnes keď sa pozriem za seba, firma zásobuje stovky obchodov, silné spoločnosti ako Labaš, MAKOS, GVP, CBA,  COOP Jednota.

Medzi najväčšie úspechy patrí fakt, že v priebehu dvadsiatich rokov sme predali  viac ako štyristo miliónov vajec a ani jedno nemalo salmonelu. Počas týchto rokov firma zažila dobré aj zlé časy, no nikdy som nezanevrel na združenia, organizácie a športové kluby, ktoré sa starajú o deti zo sociálne slabších rodín, mentálne postihnuté deti, deti v škôlkach a školách. Deti zdravé, ktoré chcú len jednoducho športovať a súťažiť alebo len tak jednoducho sa zúčastniť podujatia.

Čo sa týka mojej rodiny. Som ženatý a mám tri deti. S manželkou  sa snažíme vychovať naše deti k ambicióznosti, cieľavedomosti, svedomitosti, dochvíľnosti  a spoľahlivosti. Na svoje deti sme nesmierne hrdí. Trénujú šesť  až osemkrát týždenne svoj obľúbený šport. Zároveň rozvíjajú svoju kreativitu v oblasti hudby a maľby.  Doniesli nám dvadsaťšesť vysvedčení s vyznamenaním a čistými jednotkami, oceneniami za reprezentáciu školy a klubu. Veríme tomu, že toto je  cesta k úspešnému a peknému životu našich detí. Záleží mi na budúcnosti detí, nielen mojich, ale aj Vašich, aby nám neodchádzali do zahraničia za prácou a krajším životom, aby zostali pri nás a mohli sme sa tešiť z našich vnukov a vnučiek. Aj toto je jeden z dôvodov prečo som kandidoval na post primátora mesta Rožňava.

 


 
Mgr. Michal Drengubiak Mgr. M. Drengubiak
zástupca primátora mesta

 

 

 

Životopis

Osobné údaje

 Priezvisko(á)/Meno(á) Drengubiak Michal
Adresa(y) Šípková 590/31, 04801 Rožňava,  Slovensko
Telefón(y) Mobil:  (+421) 918518532
E-mail(y) michaldrengubiak@gmail.com
Štátna(e) príslušnosť(ti) SR
Dátum narodenia 8.1.1981
Pohlavie Muž
   
Odborná prax
Od - do 06.2001 – 05.2021
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Profesionálny vojak
Hlavné činnosti a zodpovednosť Velenie na nižšom stupni, logistika   
Názov a adresa zamestnávateľa Ministerstvo obrany SR, VÚ 7945 Rožňava, Šafárikova 109, 04801 Rožňava
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva Štátna správa – ozbrojené sily SR
   
Samospráva
Od 11.2018
Výkon volenej funkcie Poslanec mestského zastupiteľstva v Rožňave
Od 06.2021
Výkon volenej funkcie Zástupca primátora mesta Rožňava (úväzok 100%)
   
Členstvo v občianskych združeniach
Od - do 2018 - 2021
Názov záujmového združenia Gemerunners – občianske združenie
Od 2020
Názov záujmového združenia Centrum obnovy pamiatok Rožňava – občianske združenie
   
Vzdelávanie a príprava
Od - do 2014 - 2016
Názov získanej kvalifikácie Magister
Hlavné predmety/profesijné zručnosti Politológia – 3.1.6. politológia
Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Mgr.
Od - do 2011 - 2014
Názov získanej kvalifikácie Bakalár
Hlavné predmety/profesijné zručnosti Politológia – 3.1.6. politológia
Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Bc.
Od - do 2000 - 2001
Názov získanej kvalifikácie Vojenská odbornosť –  odbor strojársky 9523601
Hlavné predmety/profesijné zručnosti Zabezpečenie PHM
Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Vojenská stredná škola v Liptovskom Mikuláši
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Pomaturitné štúdium
Od - do 1995 - 1999
Názov získanej kvalifikácie Úplné stredoškolské
Hlavné predmety/profesijné zručnosti Staviteľstvo 36506 – stavebný manažment 09 
Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Stredoškolské s maturitou
   
Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y) slovenský
Ďalší(ie) jazyk(y)  
Sebahodnotenie Porozumenie Hovorenie Písanie
Európska úroveň (*) Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav  
Anglický jazyk B2 B2 B2 B2 B2
Maďarský jazyk C2 C1 B2 B2 B2
  (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)
  Dosiahnutá jazyková spôsobilosť (jazyk, úroveň podľa NATO STANAG 6001): Anglický jazyk 2,1+,2,2
   
Absolvované kurzy a semináre

Špeditér – zasielateľ 2005
Vyšší poddôstojnícky kurz OR-7 logistická odbornosť
Obsluha systému RDS/COLPRO
Kurz z anglického jazyka podľa normy NATO STANAG 6001 na úrovni STANAG 1
Kurz z anglického jazyka podľa normy NATO STANAG 6001 na úrovni STANAG 2
Kurz z anglického jazyka na Inštitúte celoživotného vzdelávania -  IV. Stupeň – Stredne pokročilí I.
Štábny poddôstojnícky kurz
Špecializovaný kurz vojenskej angličtiny úroveň SLP 2-3
Metrológia v rezorte obrany SR
Akadémia dobrej samosprávy (MV SR)
Verejná kontrola miestnej samosprávy 2020 (TIS)

   
Organizačné zručnosti Velenie a vedenie jednotiek veľkosti družstva a čaty – organizačné a riadiace skúsenosti v stresových a krízových situáciách. Analytické myslenie, preverenie zdrojov informácií, spoľahlivosť a precíznosť pri riešení problémov a úloh.
   
Vodičský preukaz Skupiny B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, AM, T
   
Technické zručnosti Revízny technik tlakových zariadení do 4 MPa (platné na pracoviskách MO a OSSR).
Počítačové zručnosti

MS Office - Word, Excel, Powerpoint – pokročilý,SAP
Práca s multimediálnymi súbormi, editácia, archivácia.

   
Komunikačné zručnosti Výborné komunikačné schopnosti získané pri práci v riadiacich funkciách, pri vyslaní na plnenie úloh v zahraničí, ako aj pri činnosti v samospráve ako občiansky aktivista a neskôr poslanec.
   
Umelecké zručnosti
Umelecký prednes
  • 2001, 1 miesto celoškolského kola v prednese poézie
  • 2002, Cena MATICE SLOVENSKEJ v súťaži KELLNEROVA POLOMA
Autorstvo poézie (formou samizdatu a účasti v regionálnych súťažiach)
  • 2001, čestné uznanie v celoškolskom kole autorskej literárnej tvorby
  • 2002, 3 miesto v literárnej súťaži LITERÁRNE DNI PAVLA DOBŠINSKÉHO
   
Ďalšie zručnosti
1999, 2 miesto v krajskom kole SOČ v odbore 13 – stavebníctvo a architektúra
1999, účasť v celoštátnom kole SOČ  v odbore 13 – stavebníctvo a architektúra
   
Doplňujúce informácie Bezpečnostná previerka NBÚ (EU a NATO) stupeň TAJNÉ (vykonaná a platná počas služby v OSSR)
  03. 2010 – 03. 2011 – Vyslaný do mierovej a pozorovateľskej misie OSN UNFICYP Cyprus.
  Reprezentácia OSSR na “Majstrovstvách OSSR v bežeckom lyžovaní”, Majstrovstvách OSSR v cezpoľnom behu”, “Majstrovstvách OSSR v polmaratóne” a streleckých súťažiach.
   
  Vedecké a odborné práce publikované v zborníkoch:
  Prepadávanie hlasov pri voľbách do NR SR; práca publikovaná v zborníku plných príspevkov z 9. študentskej vedeckej konferencie FF PU, ISBN 978-80-555-1064-4.
  Volebné inžinierstvo pri voľbách do NR SR; Annales Scientia Politica, vol. 6, no. 2 (2017), pp. 47-62. ISSN 1339-0732.
   
  Medaile a ocenenia:
 

Medaila Za vernosť ozbrojeným silám SR - III. stupňa (bronzová)

Medaila za službu v mierových pozorovateľských misiách - I. Stupeň

Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR - III. Triedy

Odznak Vojnový veterán

Držiteľ bronzovej, striebornej a zlatej Janského plakety za viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi (53 odberov)

ĎAKOVNÝ LIST za službu u 3. Plrsk (2005)

ĎAKOVNÝ LIST za aktívny prístup pri rozvoji metrológie a uplatňovaní zásad správneho merania v OS SR (2014)

ĎAKOVNÝ LIST za výborné plnenie úloh a aktívny prístup metrologickom zabezpečení meradiel (2015)

ĎAKOVNÝ LIST za ústretovosť a aktívne plnenie úloh pri zabezpečení metrológie v OSSR (2016)

ĎAKOVNÝ LIST za kvalitné a zodpovedné plnenie úloh počas operácie “SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ” (2020)

   
Záujmy Šport, náučná literatúra, história, hudba
 
 
 

 

 

 

 JUDr. K. Balážová
JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta

Profesia:
právnička

Životopis v dátach:
1986 - absolvovala na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
1986-91 - Jednotné roľnícke družstvo Jablonov n/Turňou, právnička
1991–97 - Obvodný úrad práce, riaditeľka
1997–2003 - Okresný úrad práce, vedúca oddelenia, riaditeľka
18.3.2003 zvolená mestským zastupiteľstvom za hlavnú kontrolórku mesta

mail: katarina.balazova@roznava.sk
tel.: 058 / 7773 273, 058 / 7773 286