Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií

Ing. Jana Nemes
vedúca odboru výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, stavebný poriadok, územné plánovanie

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie č. dv. 312
   

Mgr. Iveta Angyalová
stavebný poriadok

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie č. dv. 309
email icon iveta.angyalova@roznava.sk
058 / 7773 259
   

Ing. Jarmila Breznenová
stavebný poriadok

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 308
email icon
jarmila.breznenova@roznava.sk 
058 / 7773 266
   

Ing. Erika Šmelková
stavebný poriadok

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie, č.dv. 208
erika.smelkova@roznava.sk
058 / 7773 255
   

Ing. Ferenc Porubán
stavebný poriadok, ŠFRB

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 306
email icon ferenc.poruban@roznava.sk
058 / 7773 244
   

Ing. Tibor Vanyo
správa a údržba verejného priestranstva, miestne komunikácie, nakladanie s komunálnym a s drobným stavebným odpadom

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 305
email icon
   

Roland Lazár
životné prostredie - ochrana prírody a krajiny

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 305
roland.lazar@roznava.sk
058 / 7773 239
   

Ing. Alena Baffyová
životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia a vodná správa

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 307
email icon alena.baffyova@roznava.sk
058 / 7773 211
   

Alena Šikúrová
cestná doprava a pozemné komunikácie

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 307
email icon
alena.sikurova@roznava.sk
058 / 7773 278
   

Ing. Alica Kolesárová, PhD.
investičná činnosť

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 313
email icon
alica.kolesarova@roznava.sk
058 / 7773 268
   

Ing. Martina Bakošová
samostatný referent pre parkovaciu politiku a kartu Rožňavčan

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 313
martina.bakosova@roznava.sk
058 / 7773 283
   

Mgr. Peter Hrivnák
kancelária prvého kontaktu pre odbor

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
peter.hrivnak@roznava.sk
058 / 7773 227