Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zoznam ulíc

Zoznam ulíc a častí mesta Rožňava:

Mestská časť:
Nadabula

Časť mesta
Rožňavská Baňa

Ulice:

29. augusta

9. mája

Akademika Hronca

Alej Antona Kissa

Alej Jána Pavla II.

Andreja Cházára

Banícka

Betliarska

Bočná

Budovateľská

Cintorínska

Cyrila a Metoda

Čučmianska

Čučmianska dlhá

Dovčíkova

Dúhová

Ernesta Rótha

Edelényska

Františky Andrássyovej

Garbiarska

Gemerská

Hornocintorínska

Hrnčiarska

Hviezdoslavova

Chalupkova

J. A. Komenského

Jána Brocku

Janka Kráľa

Juraja Marikovszkého

Jozefa Mikulíka

Jarná

Jasná

Jovická

Južná

Kasárenská

Klobučnícka

Kolomana Tichyho

Kósu – Schoppera

Košická

Kozmonautov

Krásnohorská

Krátka

Kúpeľná

Kvetná

Kyjevská

Laca Novomeského

Lesná

Letná

Lipová

Martina Kukučína

M.R. Štefánika

Majerská

Malá

Medzimlynská

Mierová

Námestie 1. mája

Námestie baníkov

Normová

Okružná

Pavla Dobšinského

Páterová

Pionierov

Pod Kalváriou

Podrákošská

Rumunská

Ružová

Sama Czabána

Skalná

Slnečná

Splavná

Strelnica

Strmá

Šafárikova

Šípková

Špitálska

Štítnická

Tehelná

Tichá

Tlačiarenská

Útulná

Vajanského

Vitéz kert

Východná

Zoltána Fábryho

Záhradnícka

Zakarpatská

Zeleného stromu

Zlatá

Železničná