Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Zoznam ulíc

Zoznam ulíc a častí mesta Rožňava:

Mestská časť:
Nadabula

Časť mesta
Rožňavská Baňa

Ulice:

29. augusta

9. mája

Akademika Hronca

Alej Antona Kissa

Alej Jána Pavla II.

Andreja Cházára

Banícka

Betliarska

Bočná

Budovateľská

Cintorínska

Cyrila a Metoda

Čučmianska

Čučmianska dlhá

Dovčíkova

Dúhová

Ernesta Rótha

Edelényska

Františky Andrássyovej

Garbiarska

Gemerská

Hornocintorínska

Hrnčiarska
 
Huta
 
Hviezdoslavova
 
Chalupkova
 
J. A. Komenského
 
Jána Brocku
 
Janka Kráľa
 
Juraja Marikovszkého
 
Jozefa Mikulíka
 
Jarná
 
Jasná
 
Jovická
 
Južná
 
Kasárenská
 
Klobučnícka
 
Kolomana Tichyho
 
Kósu - Schoppera
 
Košická
 
Kozmonautov
 
Krásnohorská
 
Krátka
 
Kúpeľná
 
Kvetná
 
Kyjevská
 
Laca Novomeského
 
Lesná
 
Letná
 
Lipová
 
Martina Kukučína
 
M.R. Štefánika
 
Majerská
 
Malá
 
Medzimlynská
 
Mierová
 
Námestie 1. mája
 
Námestie baníkov
 
Normová
 
Okružná
 
Pavla Dobšinského
 
Páterova
 
Pionierov
 
Pod Kalváriou
 
Podrákošská
 
Rumunská
 
Ružová
 
Sama Czabána
 
Sama Tomášika
 
Slnečná
 
Splavná
 
Strelnica
 
Strmá
 
Szilvássyho
 
Šafárikova
 
Šípková
 
Špitálska
 
Štítnická
 
Tehelná
 
Tichá
 
Tlačiarenská
 
Útulná
 
Vajanského
 
Vitéz kert
 
Východná
 
Zoltána Fábryho
 
Záhradnícka
 
Zakarpatská
 
Zeleného stromu
 
Zlatá
 
Železničná