Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Predchádzajúce volebné obdobie

Mestská volebná komisia v Rožňave     V ý s l e d k y
volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 10.11.2018

 
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený
Michal D O M I K    s počtom hlasov 1 796
 
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave boli zvolení :
 
Volebný
obvod
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet
platných
hlasov
1 1. Michal Domik 1 126
1 2. Ing. Ján Lach 1 099
1 3. Bc. Ivan Kuhn, MA 607
1 4. Zoltán Beke 591
1 5. Miroslav Demény 568
1 6. Ing. Juraj Balázs 509
1 7. Ing. Attila Kelecsényi 498
1 8. Mgr. Dionýz Kemény 489
1 9. Mgr. Michal Drengubiak 441
       
2 1. Mgr. Zoltán Breuer 990
2 2. Mgr. Matúš Bischof 977
2 3. Ing. Karol Kováč 832
2 4. Ladislav Dávid 809
2 5. Eduard Mihók 715
2 6. Pavol Burdiga 682
2 7. Ing. Filip Polák 653
2 8. Roman Ocelník 630

 

pdf icon Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
(PDF, 234 kB
Lukáš Ďurán
predseda MVK

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


 

pdf icon ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(PDF, 127 kB)
     
pdf icon Informácie pre voliča
(PDF, 85 kB)
     
pdf icon Tájékoztatás a választók számára
(PDF, 105 kB)
     
pdf icon
1. Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu
poslancov v nich
(PDF, 90 kB)
 
 
 
pdf icon
2. Minimálny počet podpisov občanov na podpisových
hárkoch nezávislých kandidátov
(PDF, 66 kB)
     
pdf icon

Delegovanie členov do volebných komisií

(PDF, 83 kB)
     
pdf icon Podávanie kandidátnych listín
(PDF, 52 kB)
     
pdf icon Zoznam zaregistrovaných kandidatov na poslancov
(PDF, 103 kB)
     
pdf icon Zoznam zaregistrovaných kandidatov na primátora
(PDF, 55 kB)
     
pdf icon VZN o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula
(PDF, 117 kB)