Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Predchádzajúce volebné obdobie

Mestská volebná komisia v Rožňave

     V ý s l e d k y
volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 15.11.2014

 
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený
Pavol  B u r d i g a      s počtom hlasov 2 200
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave  boli zvolení :
 
Volebný
obvod
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet
platných
hlasov
1 1. Bc. Ivan Kuhn, MA 645
1 2. Zoltán Beke 574
1 3. Ľudovít Kossuth 498
1 4. Ing. Ján Lach 486
1 5. Ing. Juraj Balázs 451
1 6. Mgr. Milan Capák 447
1 7. Mgr. Dionýz Kemény 417
       
2 1. Pavol Burdiga 732
2 2. Ing. Karol Kováč 605
2 3. Roman Ocelník 601
2 4. Mgr. Árpád Laco 485
2 5. Mgr. Matúš Bischof 482
2 6. Peter Džačár 476
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava - voľba primátora mesta
(PDF, 19 kB)
   
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava - voľba poslancov mestského zastupiteľstva- náhradníci
(PDF, 27 kB)
   
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava podľa volebných okrskov - voľba primátora mesta
(PDF, 24 kB)
   
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava podľa volebných okrskov - voľba poslancov mestského zastupiteľstva - VO č. 1
(PDF, 32 kB)
   
Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava podľa volebných okrskov - voľba poslancov mestského zastupiteľstva- VO č. 2
(PDF, 29 kB)
Ing. Erika Demeterová
predsedníčka komisi
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
 
R O Z H O D N U T I E predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(PDF, 24 kB)
Zverejnené: 30.6.2014
 
 
 
Určenie volebných obvodov a  počtu poslancov MZ
/hranice volebných obvodov - mapová príloha/
(PDF, 197 kB)
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
 
Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Rožňava
(PDF, 12 kB)
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
 
Počet obyvateľov k 24.7.2014
(PDF, 10 kB)
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
 
Podávanie kandidátnych listín a vzory kandidátnych listín
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
Delegovanie do volebných komisií
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
Informácia pre voliča
Zverejnené: 25.7.2014
 
 
O z n á m e n i e o vymenovaní zapisovateľa Mestskej volebnej komisie
(PDF, 9 kB)
Zverejnené:
2.9.2014
 
 
 
O z n á m e n i e  o spôsobe, mieste a čase podávania kandidátnych listín na primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava
(PDF, 8 kB)
Zverejnené:
2.9.2014
 
 
 
Informácia o podaných kandidátnych listinách
(PDF, 9 kB)
Zverejnené:
23.9.2014
 
 
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu primátora mesta Rožňava
(PDF, 9 kB)
Zverejnené:
29.9.2014
 
 
 
Zoznam  zaregistrovaných kandidátov na funkciu poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave - volebný obvod č. 1
(PDF, 18 kB)
Zverejnené:
29.9.2014
 
 
 
Zoznam  zaregistrovaných kandidátov na funkciu poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave - volebný obvod č. 2
(PDF, 14kB)
Zverejnené:
29.9.2014
 
 
 
Oznámenie pre občanov mesta Rožňava o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(PDF, 25 kB)
Zverejnené:
14.10.2014
 
 
 
TELEFÓNNY  ZOZNAM
(PDF, 9 kB)
Zverejnené:
12.10.2014
 
 
 
Ulice patriace do volebného odvodu č. 1
(PDF, 10 kB)
Zverejnené:
12.10.2014
 
 
 
Ulice patriace do volebného odvodu č. 2
(PDF, 9 kB)
Zverejnené:
12.10.2014