Oficiálna stránka mesta Rožňava

Útvar hlavného kontrolóra

JUDr.Katarína Balážová
hlavný kontrolór mesta

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 211
   

Ing. Dana Majorčíkova
asistent hlavného kontrolóra

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
II. poschodie č. dv. 211
email icon