Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Šport

Na území mesta pôsobí spolu 21 športových klubov rozličného zamerania. Väčšie kluby zahŕňajú prípravku, mladších a starších žiakov, dorastencov a seniorov pod vedením kvalifikovaných trénerov. Nosné športy mesta sú: futbal - MFK Rožňava, hokej – Hokejový klub mesta – 98 mládeže Rožňava, basketbal – ŽBK Rožňava (ženy) a BK Športom proti drogám Rožňava (muži), stolný tenis – TJ Geológ Rožňava a TAEKWONDO HAKIMI Rožňava.

Okrem hore uvedených aktívne pôsobia v meste evidované kluby:

Odbor klubu slovenských turistov Volovec Rožňava, TK Sambed Rožňava – OZ, Slovenský rybársky zväz MO Rožňava, Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava, KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava, Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava, Dovaj - podpora športových talentov, Boris Milko Boxing club Rožňava, TJ ELÁN zastrešuje kluby:  turistický, judo, lyžiarsky, Klub športovej kynológie Rožňava, Klub horských športov KRAS, Olympijský klub Gemer, Basket Rožňava (Loptoši). Konkrétne informácie o jednotlivých kluboch nájdete v sekcii Návštevník/Športové kluby a kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie alebo klik TU.

Financovanie získavajú jednotlivé kluby z vlastných zdrojov získavaných z členských príspevkov, ďalej z národných zväzov, zo sponzorských príspevkov, od rodičov a na financovaní väčšiny klubov sa podľa finančných možností podieľa aj Mesto formou dotácie z rozpočtu mesta Rožňava. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (PDF, 90 kB) subjekty môžu požiadať o dotáciu na projekt na príslušný kalendárny rok - Ako vybaviť, dotácie z rozpočtu mesta.

Rožňava má vybudovanú športovú infraštruktúru a veľké možnosti pre športovanie obyvateľov všetkých vekových skupín. Možnosti pre športovanie verejnosti sú vytvorené najmä v zariadeniach (po ich sprístupnení):

Športové zariadenia v meste:

 • Multifunkčná telocvičňa
 • Letné kúpalisko
 • Tenisové kurty
 • Futbalový štadión / Rožňava
 • Futbalové ihrisko / mestská časť Nadabula
 • Zimný štadión / možnosť využitia aj v letnom období
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom / sídlisko Juh
 • Fitnes park pri detskom ihrisku / sídlisko Juh
 • Paintballové ihrisko
 • Futbalové ihrisko s atletickou dráhou pri ZŠ akad. Hronca akad. Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri ZŠ akad. Hronca Zakarpatská 12 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri ZŠ akad. Hronca Zakarpatská 12  v Rožňave
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ Ulica Zlatá 2 v Rožňave
 • Telocvičňa pri ZŠ Ulica Zlatá 2 v Rožňave
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Futbalové ihrisko s atletickou dráhou pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Športové ihrisko pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave
 • Veľká telocvičňa  pri Strednej zdravotníckej škole, Námestie 1. mája 1 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Strednej odbornej škole technickej, Hviezdoslavova 5 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Športové ihrisko pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Telocvičňa pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211
 • Malá telocvičňa pri Spojenej škole internátnej, Ulica Zeleného stromu 8 v Rožňave

V meste okrem škôl a školských zariadení organizujú v priebehu roka športové kluby,  občianske združenia  a špecializované domovy rôzne zdravotne pohybové aktivity ako napr. turistika, horolezectvo, atletika, futbal, hokej, basketbal...až po bocciu pre handicapovaných ľudí. Do týchto aktivít sa zapájajú ľudia  rôznych vekových kategórií. Rožňavčania sa snažia aj športom poskytnúť zdravotne postihnutým čiastočne presadzovanie ich potrieb, obhajovanie ich záujmov, ktoré vedú k ich integrácii a sebarealizácii.

V prípade organizovania športového podujatia, v zmysle zákona organizátor je povinný oznámiť podujatia - Oznámenie o konaní verejného športového podujatia (PDF. 177 kB).