Samospráva mesta Rožňava, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, disponuje ponukou služieb pre elektronickú komunikáciu.

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Úrad vlády SR zriaďuje elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Mesto Rožňava bude postupne jednotlivé elektronické služby dopĺňať a tým rozširovať ponuku elektronických služieb pre občanov.

Všeobecné podanie pre mesto Rožňava prostredníctvom portálu www.slovensko.sk klik TU

Ďalšie elektronické služby, ktoré poskytuje mesto Rožňava klik TU

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 5.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.05.2021 10:53 hod.