/ Elektronické služby mesta Rožňava | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Elektronické služby mesta Rožňava

Všeobecné podanie pre mesto Rožňava prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Mesto Rožňava prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu.

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa pokynov uvedených na stránke www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie, klik TU.

V inštalačnom balíčku sa nachádzajú jednotlivé aplikácie, ktoré je potrebné nainštalovať:
  • Ovládač pre čítačku čipových kariet
  • Aplikácia pre prihlásenie (eID klient)
  • Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS)
Prostredníctvom uvedených aplikácií a čítačky čipových kariet s vloženou eID kartou sa realizuje prihlásenie používateľa a overenie jeho identity cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).
 
V prípade, že chcete podanie alebo prílohy k podaniu podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) je potrebné spustiť aplikáciu D.Louncher.
 
Z dôovodu, že orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.
 
V prípade záujmu podať elektronické podanie, vyplňte elektronický formulár Všeobecná agenda Mesto Rožňava.
 
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.