Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Elektronické služby mesta Rožňava

Všeobecné podanie pre mesto Rožňava prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Mesto Rožňava prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu.

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa pokynov uvedených na stránke www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie, klik TU.

V inštalačnom balíčku sa nachádzajú jednotlivé aplikácie, ktoré je potrebné nainštalovať:
  • Ovládač pre čítačku čipových kariet
  • Aplikácia pre prihlásenie (eID klient)
  • Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS)
Prostredníctvom uvedených aplikácií a čítačky čipových kariet s vloženou eID kartou sa realizuje prihlásenie používateľa a overenie jeho identity cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).
 
V prípade, že chcete podanie alebo prílohy k podaniu podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) je potrebné spustiť aplikáciu D.Louncher.
 
Z dôovodu, že orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.
 
V prípade záujmu podať elektronické podanie, vyplňte elektronický formulár Všeobecná agenda Mesto Rožňava.
 
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.