Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava

Všetci poslanci  Mestského zastupiteľstva :

Ing. Juraj Balázs

Ing. Ondrej Bolaček

Zoltán Beke

Bc. Ivan Kuhn, MA

Ing. Attila Kelecsényi

Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak

Mgr. Matúš Bischof

Mgr. Zoltán Breuer

Ladislav Dávid

Ing. Filip Pollák

Mgr. Róbert Kobezda

MUDr. Gabriela Takáč Senglerová

 

svojím podpisom dňa 21.11.2022 potvrdili súhlas s uvedením mena a priezviska na webovom sídle mesta Rožňava  k  vyhláseniu k Etickému kódexu  voleného predstaviteľa samosprávy, ku ktorému sa prihlásili, že sa ním budú riadiť,  dňa 21.11.2022.

pdf Etický kódex
(PDF, 174 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2023, Ing. Dana Majorčíková -  Útvar hl. kontolóra mesta, Mestský úrad Rožňava