Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Ing. Mgr. Katarína Valková
vedúca odboru

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie. č. dv. 109
   

Mgr. Ľudmila Černická
sociálne veci a bytová agenda

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 109
email icon
ludmila.cernicka@roznava.sk
058 / 7773 284
   

Katarína Zagibová
opatrovateľská služba a požičiavanie pomôcok

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 101
katarina.zagibova@roznava.sk
058 / 7773 280
Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava
Záverečná správa o realizácii národného projektu
   

PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA
terénna sociálna práca

gps icon Krátka 30, prízemie
email icon