Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odbor všeobecnej a vnútornej správy

JUDr. Judita Jakobejová
vedúca odboru, orgány mesta, upratovačky (3)

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 107
   

Eva Lázárová
evidencia obyvateľov, rybárske lístky

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
email icon eva.lazarova@roznava.sk
058/7773 241
   

Ing. Agnesa Vodová
evidencia obyvateľov, rybárske lístky

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
email icon agnesa.vodova@roznava.sk
058/7773 237
   

Mgr. Ingrid Čiefová
registratúra, žiadosti podľa 211/2000

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 103A
email icon
ingrid.ciefova@roznava.sk
058/7773 261
   

Ing. Erika Pamulová
personalistika

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 103
058/7773 238
   

Mgr. Peter Šujanský
mzdové účtovníctvo, MsÚ + MP + školstvo

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 103
email icon peter.sujansky@roznava.sk
058/7773 270
   

Mgr. Martin Mikolaj
projekty MOS, kontaktný pracovník s TS

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 103B
email icon
   

Adriana Majerniková
osvedčovanie podpisov a listín, dochádzka a stravné lístky MsÚ, evidencia SHR

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
prízemie, č.dv. 057
adriana.majernikova@roznava.sk
058/7773 262
   

Veronika Houzarová
podateľňa, pošta

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
email icon
   

Alžbeta Pikuová
pomocné administratívne práce v podateľni

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc.1. kontaktu, prízemie - vľavo
058/7773 242
   

Jarmila Brutovszká
matrika

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
prízemie, č.dv. 056
email icon
   

Judita Krúzsová
matrika

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
prízemie, č.dv. 056
email icon
   

Ing. Jana Mandátová
matrika

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
prízemie, č.dv. 056
   

Jozef Kováč
správca informačných technológií

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv.  106
email icon
   

Ing. Marek Krišťák
správca informačných technológií - web

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
I. poschodie, č.dv. 106
email icon