Názov strediska:
Stredisko služieb škole Rožňava (SSŠ Rožňava)
školské účelové zariadenie
Dátum zriadenia strediska: 01.09.2021
Zriaďovateľ strediska: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01, Rožňava
Poverený riaditeľ strediska:
Alžbeta Tamásová: skolstvo.stredisko@roznava.sk

 

 
 
 
 
 
 
Dokumenty:
 
 
video
https://www.facebook.com/roznavskatelevizia/videos/4955315941150957
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 10.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 13.10.2021 08:00 hod.