Prehlásenie o ochrane osobných údajov
 
Mesto Rožňava zhromažďuje,  spracúva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s:
  • Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  •  ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.
 
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Mesto Rožnava je :
SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
 
Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR.
Kontakt na zodpovednú osobu:
tel. kontakt: 00421 48 4146759
 
Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov https://gdpr.somi.sk/index.php?id=16
 
 

Redakčný systém ECHELON 2 nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.

Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

  • Registrácia užívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému newsletter správcom portálu
  • Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava  násilným spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť Webex media, s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.