Oficiálna stránka mesta Rožňava

Terénna sociálna práca

PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA
terénný sociálny pracovník

gps icon
Krátka č. 30
048 01 Rožňava
spoločný e-mail: tsp@roznava.sk
   

Mgr. Stela Urbánová
terénny sociálny pracovník

gps icon
Krátka č. 30
048 01 Rožňava
email icon
spoločný e-mail: tsp@roznava.sk
   

Mgr. Dávid Zsiga
terénny sociálny pracovník

gps icon
Krátka č. 30
048 01 Rožňava
email icon
spoločný e-mail: tsp@roznava.sk
   

Mgr. Valéria Hóková
terénny sociálny pracovník

gps icon
Krátka č. 30
048 01 Rožňava
spoločný e-mail: tsp@roznava.sk
   

Lucia Csuporiová

terénny pracovník

gps icon
Krátka č. 30
048 01 Rožňava
email icon
spoločný e-mail: tsp@roznava.sk
   
 
 
VIAC o projekte nájdete v sekcii: OBČAN - SOCIÁLNE SLUŽBY - > Sociálna práca v komunitách v Rožňave