Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Rating mesta

Hodnotenie finančného zdravia (2019) - INEKO

Finančné zdravie mesta,  vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mestu, hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.

Finančné zdraive mesta Rožňava je DOBRÉ s dosiahnutým výsledkom 4,5 bodu z celkového počtu 6 bodov.

Viac o finančnom zdraví mesta nájdete na www.hospodarenieobci.sk .


 

Hodnotenie transparentnosti samospráv v roku 2018 - Transparency International Slovensko

 

Mesto Rožňava sa už po 4-krát po sebe umiestnilo na 3. mieste v hodnotení otvorenosti samospráv a prevzalo si ocenenie Otvorená samospráva 2018.

Celkové hodnostenie dosiahlo hodnotu 79% s výslednou známkou hodnotenia A.

Viac informácií k hodnoteniu nájdete na www.samosprava.transparency.sk .