Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Služobné cesty

Prehľad o pracovných cestách zamestnancov MESTA ROŽŇAVA
(cestovné náhrady)
 
ROK 2022
pdf icon OBDOBIE: rok 2022
(PDF, 485 kB)
 
ROK 2021
pdf icon OBDOBIE: rok 2021
(PDF, 267 kB)
 
ROK 2020
pdf icon OBDOBIE: rok 2020
(PDF, 290 kB)
 
 
ROK 2019
pdf icon OBDOBIE: rok 2019
(PDF, 293 kB)

 

ROK 2018
pdf icon OBDOBIE: rok 2018
(PDF, 437 kB)

 

ROK 2017
pdf icon OBDOBIE: rok 2017
(PDF, 535 kB)
 
 
ROK 2016
pdf icon OBDOBIE: rok 2016
(PDF, 237 kB)

 

ROK 2015

pdf icon
OBDOBIE: rok 2015
(PDF, 215 kB)

 

ROK 2014

pdf icon
OBDOBIE: rok 2014
(PDF, 24 kB)

 

ROK 2013

pdf icon
OBDOBIE:   rok 2013
(PDF, 22 kB)
  
 

ROK 2012

pdf icon
OBDOBIE:   rok 2012
(PDF, 21 kB)

 

ROK 2011

pdf icon
OBDOBIE:   rok 2011
(PDF, 19 kB)

 

ROK 2010

pdf icon
OBDOBIE:   1. 1. 2010 - 31. 7. 2010
(PDF, 52 kB)
pdf icon
OBDOBIE:  1. 8. 2010 - 31. 8. 2010
(PDF, 8 kB)
pdf icon
OBDOBIE:  1. 9. 2010 - 30. 9. 2010
(PDF, 57 kB)
pdf icon
OBDOBIE:  1. 10. 2010 - 31. 10. 2010
(PDF, 9 kB)
pdf icon
OBDOBIE:  1. 10. - 30. 11. 2010
(PDF, 9 kB)
pdf icon
OBDOBIE:  24.10. - 16. 12. 2010
(PDF, 10 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2022, Mária Baraxová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava