Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity primátora

Aktivity primátora mesta/zástupcu primátora mesta
Október 2023 – December 2023

 
Mesiac
Aktivita
Miesto konania
3. 10. 2023 PRO MUSICA NOSTRA – koncert v katedrále
 
7. 10. 2023 Otvorenie vnútrobloku Družba
 
9. 10. 2023 Prevzatie staveniska Nadabula
 
12. 10. 2023 Konferencia MIRRI – sála MÚ
 
13. 10. 2023 Konferencia RPIC
Historická radnica
18. 10. 2023 Veľtrh pre seniorov
sála MÚ
24. 10. 2023 Mesiac úcty k starším – Jednota dôchodcov Slovenska
sála MÚ
26. 10. 2023 – 28. 10. 2023 Návšteva partnerského mesta Bačka Topoľa (Srbsko)
1. 11. 2023 Pietny akt – Pamiatka zosnulých
Cintorín
3. 11. 2023 MŠ Ernesta Rótha – Otvorenie náučno-zážitkového chodníka
 
10. 11. 2023 Pietny akt – Pamätník obetí 1. a 2. svetovej vojny (Červené maky)
Cintorín
13. 11. 2023 30.výročie Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
 
14. 11. 2023 Subsidium zariadenie pre seniorov – jubilanti
 
15. 11. 2023
Spomienkové stretnutie k 30. výročiu návratu pamätníka Františky Andrássyovej do      Rožňavy
Historická radnica
16. 11. 2023 Prezentácia knihy ,,Rožňava - 100 rokov telovýchovy a športu´
Historická radnica
17. 11. 2023 Pietny akt – Deň boja za slobodu a demokraciu
Námestie baníkov
23. 11. 2023 Regionálna konferencia 2023 s podporou Edupoint Rožňava Historická radnica
25. 11. 2023 Pohár primátora mesta – Sambed Športová hala
28. 11. 2023 Jednota dôchodcov Slovenska – jubilanti  
3. 12. 2023 1. adventná nedeľa – zapálenie 1. sviečky  
5. 12. 2023 Mikuláš  
6. 12. 2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť – zasadnutie dozornej rady
Spišská Nová Ves
10. 12. 2023 2. adventná nedeľa – zapálenie 2. sviečky  
11. 12. 2023 MIRRI kongres – Poprad  
14. 12. 2023 Adventný koncert v Evanjelickom kostole v Rožňave  
17. 12. 2023 3. adventná nedeľa – zapálenie 3. sviečky  
19. 12. 2023 Charita – kapustnica pre bezdomovcov na Radnici  
20. 12. 2023 Rozvoz darčekov pre deti z detských domovov  
24. 12. 2023 4. adventná nedeľa – zapálenie 4. sviečky  
  • program sa priebežne aktualizuje