Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktivity primátora

Aktivity primátora/zástupcu primátora mesta Rožňava

 
Mesiac
Aktivita
Miesto konania

4.-5. 6.2021

Veľká celomestská brigáda

Mesto Rožňava

10.6.2021 Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení mesta Rožňava a ocenení najúspešnejších športovcov kolektívu mesta Rožňava za rok 2020 za dlhoročnú prácu v oblasti športu Radnica
11.6.2021
Prijatie stolných tenistov TJ GEOLÓG družstvo mužov
MsÚ Rožňava
11.6.2021 Otvorenie mládežníckeho/ženského basketbalového turnaja

Multi funkčná športová hala

12.6.2021 Divadelné predstavenie ACTORES - zástupca primátora mesta OKC
14.6.2021 Sprístupnenie Banskej Štôlne Alexander Banícke múzeum
14.6.2021 70. výročie založenia zariadenia SUBSIDIUM SUBSIDIUM
15.6.2021 Prijatie šachového družstva pri ZŠ Zlatá Radnica
15.6.2021 Prijatie pedagogických a nepedagogických zamestnancov pri odchode do dôchodku
Radnica
23.6.2021 OOCR Gemer v Rožňave MsÚ Rožňava
23.6.2021 Otvorenie Póschova záhrada Póschova záhrada
25.6.2021 160. výročie úmrtia P. J.Šafárika - zástupca primátora mesta OKC
4.7.2021 Otvorenie kultúrneho leta - zástupca primátora mesta Námestie
13.7.2021 Vernisáž Svet kovačického insitného umenia - zástupca primátora mesta Banícke múzeum
22.7.2021 Stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a riaditeľom ÚPSVaR Radnica
24.7.2021 Dni obce Rakovnica - obec Rakovnica - zástupca primátora mesta obec Rakovnica
29.7.2021 Otvorenie urgentného príjmu Nemocnica Svet zdravia Rožňava

 

  /program sa priebežne aktualizuje/