Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktivity primátora

Aktivity primátora/zástupcu primátora mesta Rožňava

 
Mesiac
Aktivita
Miesto konania

11. 8.2021

Združenie miest a obcí Horného Gemera

Mestský úrad

19.8.2021 Pozdravenie jubilantov Denné centrum
27.8.2021
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 77. výročia SNP
 
27.8.2021 Prijatie absolventov strednej ekonomickej školy v Rožňave

radnica

27.8.2021

Vatra SNP

 
30.8.2021 Prevzatie detského ihriska Žihadielko  
2.9.2021 Otvorenie školského roka ZŠ Pionierov  
2.9.2021 Otvorenie školského roka ZŠ Zlatá - zástupca primátora mesta  
2.9.2021 Otvorenie Reformovanej telocvične - primátor mesta, zástupca primátora mesta
 
3.9.2021 Slávnostné zahájenie činnosti Rožňavského edukačného klastra /REK/ - Regionálneho centra podpory učiteľov v regióne Gemer  
6.9.2021 Otvorenie škôlka/jasle, reformovaná telocvičňa - primátora mesta, zástupca primátora mesta  
9.9.2021
Deň obetí holokaustu a rasového násilia - primátor mesta, zástupca primátora mesta
 
10.9.2021 Deň baníkov - primátor mesta  
16.9.2021 Tempus Art 2021 - primátor mesta, zástupca primátora mesta  
23.- 26. 9.2021 Dni mesta Budapešť - zástupca primátora mesta, poslanec mesta  
27.9.2021
Východoslovenská vodárenská spoločnosť - Dozorná rada Košice
 
4.10.2021 Združenie miest a obcí Horného Gemera Mestský úrad
8.10.2021 Brigáda zamestnanci MsÚ - kruhový objazd, sídliská  
20.10.2021 Bibliobox - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského - zástupca primátora mesta  
21.10.2021 Konferencia „Rožňava v premenách času“ 730. výročie prvej písomnej zmienky o Rožňave - radnica - zástupca primátora mesta  
22.10.2021 Otvorenie extraligovej sezóny - Geológ Rožňava - zástupca primátora mesta  
26.10.2021 Mesiac úcty k starším - Subsidium - zástupca primátora mesta  

 

  /program sa priebežne aktualizuje/