Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity primátora

Aktivity primátora mesta/zástupcu primátora mesta
Január 2024 – Marec 2024

 
Mesiac
Aktivita
Miesto konania
4. 1. 2024 Privítanie 1.občana mesta Rožňava
Nemocnica Rožňava
5. 1. 2024 Návšteva ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho
Kancelária primátora MsÚ
10. 1. 2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – zasadnutie dozornej rady
Košice
13. 1. 2024 Novoročný koncert FRAGILE v ACTORESe 
 
23. 1. 2024 Pietny akt – Výročie tragickej nehody pri obci Hejce Cintorín Rožňava
23. 1. 2024 Pietny akt – Oslobodenie mesta Rožňava - pamätná tabuľa pred Radnicou
 
23. 1. 2024 Galéria Baníckeho múzea – Slávnostné otvorenie
 
31. 1. 2024– 2. 2. 2024 Dni mesta Rožňava 2024  
31. 1. 2024 Ocenenie bezpríspevkových darcov krvi Radnica
31. 1. 2024 Študentský parlament – stretnutie s vedením mesta
Radnica
31. 1. 2024 Výstava diel žiakov ZŠ z okresu Rožňava s vyučovacím jazykom maďarským– Petőfi 200 Radnica
1. 2. 2024 Privítanie nových učiteľov
Radnica
1. 2. 2024 lávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva a odovzdanie najvyšších ocenení
Radnica
1. 2. 2024 Podpísanie zmluvy s novým partnerským mestom Baia Sprie (Rumunsko) Radnica
2. 2. 2024 Konferencia – Minulosť ktorá zmenila tvár Rožňavy Radnica
2. 2. 2024 Matica slovenská – zápis rekord Radnica
2. 2. 2024 ZUŠ – koncert, vystúpenie žiakov Radnica
16. 2. 2024 Deň otvorených dverí ZŠ Ul. Komenského  
20. 2. 2024 Stretnutie Združenie miest a obcí Horného Gemera Radnica
21. 2. 2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – zasadnutie dozornej rady Košice
23. 2. 2024 Ples Študentský parlament – otvorenie Spoločenská sála MsÚ
6. 12. 2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť – zasadnutie dozornej rady
Spišská Nová Ves
28. 2. 2024 Jednota dôchodcov Slovenska – Výročná členská schôdza Klub dôchodcov
1. 3. 2024 Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER Mestský úrad Rožňava
6. 3. 2024 Pietny akt – Obete COVID – 19 Nemocnica
8. 3. 2024
Slávnostné stretnutie 150. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Rožňave

Radnica,
Hasičská zbrojnica

12. 3. 2024 Medzinárodný deň žien – dôchodcovia Mestský úrad Rožňava
14. 3. 2024 Návšteva partnerského mesta Poľský Tešín – výstava obrazov  
15. 3. 2024 – 16. 3. 2024 Veľkonočný jarmok 2024  
15. 3. 2024
Pietny akt – Kladenie vencov Výročie maďarskej revolúcie – Námestie baníkov, socha Kossuth Lajos
 
16. 3. 2024 Otvorenie baníckeho domu v Rakovnici  
17. 3. 2024 Výročná schôdza A KLUB SLANÁ Radnica
19. 3. 2024 OZ Rožňava pomáha – členská schôdza Mestský úrad
22. 3. 2024 Noc s Andersenem Gemerská knižnica P. Dobšinského
27. 3. 2024 Stretnutie s hokejistom Rastislavom Staňom ZŠ Zlatá
  • program sa priebežne aktualizuje