Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity primátora

Aktivity primátora mesta/zástupcu primátora mesta
Apríl 2023 – Jún 2023
 
Mesiac
Aktivita
Miesto konania
3. 4. 2023
Klub učiteľov seniorov – 20. výročie založenia klubu na Štítnickej ulici
 
4. 4. 2023
Uvítanie 1.občana mesta Rožňava
 
13. 4. 2023
Stretnutie pedagógov na Radnici
 
14. 4. 2023
T. J. Geológ – ocenenie družstva za 3. miesto
 
15. 4. 2023 – 16. 4. 2023
Celoštátne stretnutie maďarských pedagógov
 
19. 4. 2023 – 21. 4. 2023
Návšteva partnerského mesta Szerencs pri príležitosti Dní mesta 2023
 
24. 4. 2023
Odovzdanie Ceny mesta pre Mgr. Annu Búžilovú v Bratislave
 
26. 4. 2023
Dozorná rada Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Košice
30. 4. 2023
Stavanie mája (v zastúpení poslanec Mgr. Matúš Bischof)
 
6. 5. 2023
Vatra slobody
 
16. 5. 2023
Združenie miest a obcí Horného Gemera
 
17. 5. 2023
Dozorná rada Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Košice
17. 5. 2023
Deň matiek v Subsídiu (v zastúpení poslanec Miroslav Demény)
 
23. 5. 2023 – 24. 5. 2023
Snem Združenie miest a obcí Slovenska v Bratislave
 
25. 5. 2023
Oslava Dňa matiek v sále Mestského úradu
 
2. 6. 2023
Slávnostný nástup príslušníkov OS SR odchádzajúcich do operácie eFP Lotyšsko
 
2. 6. 2023
Čítanie v knižnici ,,Na túto knihu nikdy nezabudnem“
 
3. 6. 2023
Medzinárodný festival detských folklórnych súborov (v zastúpení poslanec Mgr. Matúš Bischof)
 
5. 6. 2023
Konferencia k projektu GAPSME v Nyíregyháze
 
6. 6. 2023
Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer na Mestskom úrade v Rožňave
 
7. 6. 2023 – 8. 6. 2023
Snem Únia miest Slovenska vo Zvolene
 
14. 6. 2023
Ocenenie najúspešnejších žiakov na Radnici
 
15. 6. 2023
Športový deň Združenie miest a obcí Horného Gemera
 
16. 6. 2023
Nadácia PONTIS – Naše mesto
 
20. 6. 2023
Jubilanti 1. polrok v Subsidiu
 
21. 6. 2023
Deň detí – OSSR, Záchranné zložky (hasiči, policajti, záchranári)
 
22. 6. 2023
Valné zhromaždenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť
 
23. 6. 2023
Slovenský Červený kríž – Slávnostné otvorenie súťaže prvej pomoci Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
 
28. 6. 2023
Denné centrum – jubilanti 1. polrok
 
30. 6. 2023
Koniec školského roka
 
  • program sa priebežne aktualizuje