Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Aktivity primátora

Z aktivít primátora mesta Rožňava

p.  Michala Domika vyberáme:

(September, Október )

Mesiac
Aktivita
Miesto konania

3.9.2020

Rokovanie Výboru pre rozvoj okresu Rožňava

Okresný úrad Rožňava

4. 9. 2020 Podpísanie grantu – zaobstaranie cvičnej mobilnej kuchyne – stretnutie konzulátu Maďarska, sídliaci v Košiciach Radnica
11.9. 2020
Deň baníkov
Banícke múzeum Rožňava
16.9. 2020 Rokovanie výboru pre rozvoj okresu Rožňava

Okresný úrad Rožňava

21. 9.2020 Východoslovenská Vodárenská spoločnosť, dozorná rada Košice
22. 9.2020 Stretnutie predsedu združenia Banských miest a obcí Radnica
23.9.2020 Stretnutie seniorov pod záštitou predsedu KSK OKC
23.9.2020 Výjazdové rokovanie KSK GOS
6.10.2020 Rokovanie výboru pre rozvoj okresu Rožňava
Okresný úrad Rožňava

 

  /program sa priebežne aktualizuje/