/ Aktivity primátora | Oficiálna stránka mesta Rožňava
Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity primátora

Aktivity primátora/zástupcu primátora mesta Rožňava

August 2022 – December 2022

Mesiac
Aktivita
Miesto konania
12. 8. 2022 Slávnostné ukončenie „Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava 2022“

 

25. 8. 2022 Slávnostné otvorenie ihriska K-park dopravné ihrisko
30. 8. 2022 Podpísanie memoranda s prezidentom futbalového klubu s pánom Kováčikom
 
30. 8. 2022 SNP

 

2. 9. 2022 Vznik 5. delostreleckého pluku – slávnostný nástup  
9. 9. 2022 Deň obetí holokaustu a rasového násilia – pietny akt  
15. 9. 2022 – 17.9.2022 Dni mesta Rožňava a Rožňavský jarmok 2022  
21. 9. 2022 Valné zhromaždenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
21. 9. 2022 Oslavy 55. Výročia vzniku Radiačných stredísk – slávnostný nástup
 
23. – 25. 9. 2022 Návšteva partnerského mesta V. kerület – Belváros-Lipótváros  
27. 9. 2022 Stretnutie so seniormi – Jubilanti Denné centrum
10. 10. 2022 – 11. 10. 2022 Konferencia ÚMS Tále
11. 10. 2022 Mesiac úcty k starším SUBSÍDIUM
12. 10. 2022 Rožňavský veľtrh pre seniorov  
13. 10. 2022 Vyhodnotenie súťaže „Slovenská kronika 2022“ Martin
18. 10. 2022 Slávnostné prijatie začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov „do učiteľského cechu“  
19. 10. 2022 Mesiac úcty k starším – Jednota dôchodcov Slovenska  
21. 10. 2022 Stretnutie s členmi Študentského parlament  
21. 10. 2022 Klub učiteľov seniorov – jubilanti  
27. 10. 2022 OOCR Gemer  
1. 11. 2022 Pamiatka zosnulých - pietny akt  
11. 11. 2022 Deň vojnových veteránov – pietny akt  
15. 11. 2022 Galéria baníckeho múzea – výstava  
16. 11. 2022 55. výročie Obchodná akadémia OKC
17. 11. 2022 Deň boja za slobodu a demokraciu  
19. 11. 2022 Rožňavský pohár primátora mesta – Sambed športová hala
27. 11. 2022 Zapálenie 1. sviečky na adventnom venci  
30. 11. 2022 OOCR Gemer  
2. 12. 2022 Slávnostné odovzdanie cesty na Betliar  
4. 12. 2022 Zapálenie 2. sviečky na adventnom venci  
5. 12. 2022 Mikuláš  
7. 12. 2022 Mikuláš SUBSÍDIUM
11. 12. 2022 Zapálenie 3. sviečky na adventnom venci  
14.12.2022 Adventný koncert  
18. 12. 2022 Zapálenie 4. sviečky na adventnom venci  
21. 12. 2022 OOCR Gemer  
22. 12. 2022 Kapustnica pre ľudí bez domova  
23. 12. 2022 Vianoce deťom v detských domoch  
  • program sa priebežne aktualizuje