Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Aktivity primátora

Aktivity primátora/zástupcu primátora mesta Rožňava

Január 2023 – Marec 2023

Mesiac
Aktivita
Miesto konania
16. 1. 2023 Slávnostné odovzdávanie techniky

Správa ciest 

23. 1. 2023 Pietny akt – Výročie tragédie Hejce  
23. 1. 2023 Pietny akt – Oslobodenie mesta Rožňava
 
24. 1. 2023 Združenie miest a obcí Horného Gemera

 

1. 2. 2023 – 3. 2. 2023 Dni mesta Rožňava 2023  
1. 2. 2023 Mládežnícky parlament - stretnutie  
2. 2. 2023 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (Radnica)  
3. 2. 2023 Vernisáž – Gemerská knižnica P. J. Šafárika  
4. 2. 2023 Slávnostné otvorenie A-Klub Slaná
 
8. 2. 2023 Fašiangy Subsidium  
16. 2. 2023 Vernisáž – galéria Baníckeho múzea  
20. 2. 2023 Snem Združenia miest a obcí Horného Gemera na Radnici  
1. 3. 2023 Oblastná organizácia cestovného ruchu Rožňava
2. 3. 2023 Dozorná rada Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
6. 3. 2023 Pietny akt -  Srdce v čiernom – covid (NsP)  
7. 3. 2023 Pietny akt - Pamätný rok narodenia Petöfi Sándor – 200.výročie  
13. 3. 2023 MDŽ - Jednota dôchodcov Slovenska  
14. 3. 2023 – 15. 3. 2023 Združenie miest a obcí Slovenska – konferencia Tatry  
28. 3. 2023 Deň učiteľov  Radnica
31. 3. 2023 Deň učiteľov ZUŠ
31. 3. 2023 Noc s Andersenom v knižnici  
31.3. 2023 – 1. 4. 2023 Veľkonočný jarmok 2023  
  • program sa priebežne aktualizuje