Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Elektronické formuláre mesta Rožňava

Všeobecná agenda
icon Všeobecná agenda Prejsť na službu
     
Dane a poplatky
icon Daňové priznanie - Daň z nehnuteľností FO Prejsť na službu
icon Daňové priznanie - Daň z nehnuteľností PO Prejsť na službu
icon Daňové priznanie - Daň za psa FO Prejsť na službu
icon Daňové priznanie - Daň za psa PO Prejsť na službu
icon Daňové priznanie - Nevýherné hracie automaty PO Prejsť na službu
icon Daňové priznanie - Predajné automaty PO Prejsť na službu
     
Verejné osvetlenie
icon Žiadosť o opravu verejného osvetlenia FO Prejsť na službu
icon Žiadosť o opravu verejného osvetlenia PO Prejsť na službu
     
Pozenmné komunikácie
icon Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií FO Prejsť na službu
icon Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií PO Prejsť na službu