Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Detské jasle

Jasle Drobček  Detské jasle Drobček

 

Jasle DROBČEK

 

Názov školy a adresa:Názov školy a adresa:
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Drobček (detské jasle), Ul. kozmonautov 14, 048 01 Rožňava
Dátum zriadenia školy:
2009
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
 Mgr. Ivana Nosková, ivka.noskova@gmail.com, 0907 591 435

 

 

 

 

 

 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Drobček (detské jasle) poskytuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 1. roka do 3 rokov v rámci denného pobytu ambulantnou formou. Zárukou kvality je primerane skúsený a kvalifikovaný personál v renovovaných priestoroch.

Starostlivosť je orientovaná na:      

  • Výchovu
  • Bežné úkony starostlivosti o dieťa
  • Stravovanie
  • Oblasť tvorby a dodržiavania hygienických návykov
  • Hravý režim dňa

 

Vaše ratolesti si osvoja základné pravidlá správania sa, stolovania, dodržiavania hygienických návykov, rozvoj rečových schopností vrátane jednoduchých literárnych a hudobných útvarov, získajú pohybové a koordinačné zručnosti, budovanie osobnosti a zaujatia miesta v kolektíve

Deťom je počas dňa poskytovaná pestrá a vyvážená strava s primeranými nutričnými hodnotami, ktorá je pripravovaná podľa záväzných, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre predškolské zariadenia SR. Počas dňa sa poskytuje pitný režim.
 

Prevádzka zariadenia starostlivosti o deti je denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod
 

Deti sú prijímané do zariadenia počas celého roka.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0907 591 435 


Nájdete nás:  https://www.facebook.com/Detské-Jasle-Drobček-191712740860539/