Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Slobodný prístup k informáciam

Stále zverejňované informácie

icon pdf
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
(PDF,4 MB)
     
icon pdf TörvénybAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ SZABAD HOZZÁFÉRÉSRŐL,bvalamint egyes törvények módosításáról és kiegészítésérőlb(törvény az információszabadságról)
(PDF, 625 kB)
     
icon pdf
Smernica na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
(PDF, 738 kB)
     
icon pdf A Tt. 211/2000 sz. információkhoz való szabad hozzáférésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye végrehajtási irányelve
(PDF, 748 kB)
     
icon pdf
Mesto Rožňava - Stále zverejňovanie informácií
(PDF, 1 MB)
     
icon pdf
Rozsnyó város Információs közlönye
(PDF, 627 kB)
     
icon pdf
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých mesto Rožňava – Mestský úrad v Rožňave koná a rozhoduje
(PDF, 101 kB)
     
icon pdf
Organizačná štrúktúra mesta Rožňava - MsÚ v Rožňave
(PDF, 17 kB)
     
icon pdf
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
(PDF, 143 kB)
     
icon pdf
TÁJÉKOZTATÓ a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében
(PDF, 137 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2017, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad v Rožňave