Mesto Rožňava, PSČ : 048 01 , IČO : 00328758
Primátor mesta : Michal Domik

Určenie platu

Ing. Jánovi Lachovi, zástupcovi primátora mesta Rožňava podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V súlade s uznesením MZ v Rožňave č.7/2019 zo dňa 17.1.2019 a § 5 ods. 2 poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava, patrí zástupcovi primátora plat vo výške 35% mesačného platu primátora mesta:

 

Od 1.1.2020

3069/100=1074,15€ = zaokrúhlene 1075€

 

 

 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 4. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 11.03.2019 13:19 hod.