Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rozkopávky miestnych komunikácií

  icon pdf Kasárenská
  (PDF,  50 kB)
  icon pdf Nadabula
  (PDF, 49 kB)
  icon pdf Nadabula križovatka
  (PDF, 49 kB)
  icon pdf Šafárikova
  (PDF, 49 kB)
  icon pdf Štítnická
  (PDF, 51 kB)
  Informačná mapa rozdelenia pozemných komunikácií