Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Volebné obdobie 2022-2026

Mestská volebná komisia v Rožňave

 

V ý s l e d k y

volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 29.10.2022
 
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený
 
Michal D O M I K    s počtom hlasov 3 404
 
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave boli zvolení :
 
Volebný
obvod
Poradové
číslo
Meno a priezvisko
kandidáta
Počet
platných
hlasov
1 1 Michal Drengubiak, Mgr. 1 160
1 2 Miroslav Demény 957
1 3 Attila Kelecsényi, Ing. 864
1 4 Zoltán Beke 824
1 5 Juraj Balázs, Ing. 794
1 6 Ondrej Bolaček, Ing. 781
1 7 Ivan Kuhn, Bc., MA 668
       
2 1 Róbert Kobezda, Mgr. 902
2 2 Zoltán Breuer, Mgr. 897
2 3 Filip Pollák, Ing. 812
2 4 Ladislav Dávid 755
2 5 Matúš Bischof, Mgr. 681
2 6 Gabriela Takáč Senglerová, MUDr. 613

 

 
pdf icon Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
(PDF, 42 kB
Mgr. Dionýz Kemény
predseda MVK

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


 

Špeciálny spôsob hlasovania pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19
 
icon Špeciálny spôsob hlasovania pre voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia na COVID-19
(PDF, 272 kB)
 
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
icon Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
(PDF, 208 kB)
 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 1
(PDF, 402 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 2
(PDF, 404 kB)
 
Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie podľa zákona č. 185/2022 Z.z.
icon Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
(PDF, 378 kB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie
o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v časti mesta a Nadabula
icon Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov
(PDF, 313 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

icon Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(PDF, 137 kB)
icon Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről
(PDF, 136 kB)
icon Informácie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
(PDF, 214 kB)
icon Informácia o počte obyvateľov
(PDF, 352 kB)
icon Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
(PDF, 215 kB)
icon Menovací dekrét za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Rožňave
(PDF, 338 kB)
icon E-mailové adresy pre delegovanie členov volebných komisií
(PDF, 164 kB)
icon Podávanie kandidátnych listín
(PDF, 334 kB)
icon Volebné okrsky a volebné miestnosti určené pre spojené voľby 2022
(PDF, 322 kB)
icon Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu
(PDF, 200 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby do Mestského zastupitelstva
v Rožnave
(PDF, 112 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 1
(PDF, 402 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV na poslancov MZ podľa volebných obvodov - volebný obvod č. 2
(PDF, 404 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby primátora mesta Rožnava
(PDF, 99 kB)
icon Oznam
(PDF, 376 kB)