Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Podnikatelia - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času
 
(PDF, 67 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 8 kB)
 
2. Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke
 
(PDF, 185 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
3. Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne
 
(PDF, 66 kB)
(DOCX, 13 kB)
(ODT, 8 kB)
 
4. Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
 
(PDF, 69 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
5. Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
 
           
(PDF, 205 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
           
6. Žiadosť o zrušenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
           
(PDF, 203 kB)
(DOCX, 14 kB)
(ODT, 8 kB)
 
7. Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov
 
(PDF, 92 kB)
(DOCX, 17 kB)
(ODT, 10 kB)
 
8. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mest
 
 
(PDF, 312 kB)
       
 
9. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Radnice
 
(PDF, 117 kB)
       
 
10. Nájomná zmluva na prenájom priestorov Mestského úradu v Rožňave  - spoločenská sála
 
(PDF, 115 kB)
       
 

11. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  ambulantný   predaj

 
(PDF, 119 kB)
 
(DOCX, 20 kB)
 
(ODT, 12 kB)
 
12. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
 
(PDF, 91 kB)
 
(DOCX, 15 kB)
 
(ODT, 18 kB)
 
13. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO
 
(PDF, 121 kB)
 
(DOCX, 20 kB)
 
(ODT, 12 kB)
 
14. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  stánok
 
(PDF, 132 kB)
 
(DOCX, 20 kB)
 
(ODT, 12 kB)