Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odbor právny a správy majetku

Mgr. Katarína Štefániková
právnik, exekúcie, VZN, zmluvy - poverená vedením odboru

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 302
email icon
katarina.stefanikova@roznava.sk
058 / 7773 226
   

Mgr. Juraj Halyák
právnik, exekúcie, VZN, zmluvy

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 303
email icon juraj.halyak@roznava.sk
058 / 7773 246
   

Blanka Fábiánová
správa nehnuteľného majetku

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 315
blanka.fabianova@roznava.sk
058 / 7773 215
   

Ing. Michal Brincko
správa hnuteľného majetku

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IIII. poschodie, č.dv. 315
email icon michal.brincko@roznava.sk
058 / 7773 217
   

Ing. Marian Baláž
správa obecných bytov

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 304
email icon
   

Ing. Monika Rabas
správa obecných bytov

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 316
   

Ing. Miroslav Nálepa
verejné obstarávanie

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 303
email icon miroslav.nalepa@roznava.sk
058 / 7773 257
   

Ing. Zoltán Farkas Bene
hospodár budov v správe mestského úradu

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
III. poschodie, č.dv. 313
email icon