Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Kancelária prvého kontaktu

V kancelárii 1. kontaktu (prízemie vľavo) majú svoje zastúpenie tieto odbory (oddelenia):

1. Evidencia obyvateľstva - stále pracovisko, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Ing. Agnesa Vodová, tel.: 058 / 7773237
2. Podateľňa úradu - stále pracovisko, Veronika Houzarová, tel.: 058 / 7773282, Alžbeta Pikuová, podatelna@roznava.sk tel: 058 / 7773242
3. Pokladňa - stále pracovisko, Sláva Magyarová, tel.: 058 / 7773293
4. Dane a poplatky - stále pracovisko, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Výstavba, územný plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 058 / 7773227

 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.