Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Školské zariadenia

Názov školy a adresa: 
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Pionierov 1, 048 01 Rožňava
ZŠ Pionierov Rožňava
Dátum zriadenia školského zariadenia:
1. januára 2018
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 
PaedDr. Erika Fábiánová, 0944 468 887
Webové sídlo školy:
Škola s právnou subjektivitou, pionierka.zs@gmail.com
Zriaďovateľ školy: 
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2020/2021
Počet zapísaných detí
672
Počet  krúžkov:
43
13 krúžkov - externí tréneri: MFK Rožňava - 7, ŽBK Rožňava - 4, Basketbal – 1, Taekwondo-1,
29 krúžkov - externí tréneri: Bedminton I., II., Stolný tenis – Geológ, Taekwondo I., II., Loptoši I., II., Gymnastika I. – IV., Tanečná príprava – 6, MFK Rožňava - 7, ŽBK Rožňava - 4, Basketbal mladí muži
14 krúžkov - interní vedúci: Florbal I. (A), Florbal I. (B), Florbal II. (A), Florbal II. (B), Stolný tenis, Rožňavský mládežnícky parlament, Hangout, Malý objaviteľ, Šporťáčik , Cvičme v rytme, Technický krúžok, Angličtina hrou, Mladý záchranár, Mladý športovec
Počet pedagogických zamestnancov:
2
Počet nepedagogických zamestnancov:
0