Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Školské zariadenia

Názov školy a adresa: 
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
Pionierov 1, 048 01 Rožňava
ZŠ Pionierov Rožňava
Dátum zriadenia školského zariadenia:
1. januára 2018
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 
PaedDr. Erika Fábiánová, 0944 468 887
Webové sídlo školy:
Škola s právnou subjektivitou, pionierka.zs@gmail.com
Zriaďovateľ školy: 
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet zapísaných detí
719
Počet záujmových útvarov
45

Záujmové útvary externých trénerov: MFK Rožňava – 9, Teakwondo – 3, Stolný tenis – 1, BK ŠPD Rožňava – 3, ŽBK Rožňava – 3, Tanečný šport – 3, Loptoši – 4, KGB Rožňava 2, HKM98 Rožňava 2

Záujmové útvary interných zamestnancov – Florbal – 3, Pokémon – 1, Angličtina hrou MŠ - 3, Mládežnícky parlament, Loptoško MŠ, Malý Picasso, Malý športovec, Hravá Gymnastika, Nemčina hrou a Nemecký jazyk (2), Ratatouille, Mediálny
Sociálne siete: facebook - CVČ Rožňava
Počet pedagogických zamestnancov:
2
Mgr. Dávid Vaško, Mgr. Sylvia Korintušová
Telefonický kontakt: 0944 468 887, e-mail: pionierka.cvc@gmail.com
 
Počet nepedagogických zamestnancov:
0