Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ

Ing. Erika Leskovjanská
vedúca odboru,  účtovníctvo MsÚ

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 404
   

Ing. Eva Lévaiová
účtovníctvo MsÚ a SOÚC

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 412
email icon eva.levaiova@roznava.sk
058/7773 212
   

Michaela Stehlová
rozpočet a rozbor MsÚ, MŠ + ŠJ

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 405
email icon
michaela.stehlova@roznava.sk
058 / 7773 207
   

Bc. Katarína Balázsová
rozpočet a rozbor ZŠ, ŠZ a ZUŠ, ŠÚ

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 412
katarina.balazsova@roznava.sk
058 / 7773 281
   

Katarína Fafráková
účtovníctvo MŠ + ŠJ

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 413
email icon katarina.fafrakova@roznava.sk
058 / 7773 292
   

Bc. Jana Auxtová
účtovanie a evidencia faktúr, styk s bankou

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 413
email icon
jana.auxtova@roznava.sk
058 / 7773 210
   

Sláva Magyarová
pokladňa, karta Rožňavčan

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
email icon slava.magyarova@roznava.sk
058 / 7773 202
   

Ing. Andrea Beshirová
miestne dane a poplatky - exekúcie

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 406
email icon
andrea.beshirova@roznava.sk
058 / 7773 289
   

Ing. Katarína Angyalová
miestne dane a poplatky

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 409
katarina.angyalova@roznava.sk
058 / 7773 205
   

Jarmila Breuerová
miestne dane a poplatky

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
kanc. 1. kontaktu, prízemie - vľavo
email icon jarmila.breuerova@roznava.sk
058 / 7773 204
   

Mgr. Tímea Kerekešová
miestne dane a poplatky

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 409
email icon
timea.kerekesova@roznava.sk
058 / 7773 203
   

Marta Murzová
poplatky za odpad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 409
marta.murzova@roznava.sk 
058 / 7773 263
   

Ing. Agnesa Flesárová
poplatky za odpad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 409
email icon agnesa.flesarova@roznava.sk
058 / 7773 264
   

Mgr. Lucia Macejková
poplatky za odpad

gps icon
Šafárikova č. 499/29
048 01 Rožňava
IV. poschodie, č.dv. 409
email icon