Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Informácie pre rodičov

  pdf icon Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava
  (PDF, 678 kB)
  pdf icon ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
  (PDF, 1,4 MB)
  pdf icon Žiadosť o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 126 kB)
  pdf icon Žiadosť o neuhrádzanie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 374 kB)