Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Informácie pre rodičov

  pdf icon Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava
  (PDF, 678 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva od 1. septembra 2022
  (PDF, 171 kB)
  pdf icon ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
  (PDF, 405 kB)
  pdf icon Žiadosť o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 377 kB)
  pdf icon Žiadosť o neuhrádzanie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 374 kB)
  pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania detí  v MŠ na školský rok 2020-2021
  (PDF, 881 kB)
  pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ na školský rok 2020-2021
  (PDF, 902 kB)
  pdf icon Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 1. 9. 2020
  (PDF, 452 kB)
  pdf icon Semafor MŠ
  (PDF, 426 kB)
  pdf icon Semafor ZŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a JŠ
  (PDF, 440 kB)
  pdf icon Usmernenie pre krúžkovú činnosť v školskom roku 2020-2021
  (PDF, 465 kB)
  ikona eform

  Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia od 12. 10. 2020

  (web)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 23. 10. 2020
  (PDF, 473 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 2. 11. 2020
  (PDF, 459 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 12. 11. 2020
  (PDF, 435 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 4. 12. 2020
  (PDF, 456 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 4. 1. 2021
  (PDF, 477 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 8. 1. 2021
  (PDF, 458 kB)
  ikona eform

  Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

  web)
  pdf icon NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
  (PDF, 557 kB)
  pdf icon DÔVODOVÁ SPRÁVA k materiálu NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok
  (PDF, 485 kB)