Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov

pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania detí  v MŠ na školský rok 2020-2021
(PDF, 881 kB)
pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ na školský rok 2020-2021
(PDF, 902 kB)
pdf icon Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 1. 9. 2020
(PDF, 452 kB)
pdf icon Semafor MŠ
(PDF, 426 kB)
pdf icon Semafor ZŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a JŠ
(PDF, 440 kB)
pdf icon Usmernenie pre krúžkovú činnosť v školskom roku 2020-2021
(PDF, 465 kB)

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia od 12. 10. 2020

(web)