Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Informácie pre rodičov

  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva od 1. septembra 2022
  (PDF, 171 kB)
  pdf icon ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
  (PDF, 405 kB)
  pdf icon Žiadosť o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 377 kB)
  pdf icon Žiadosť o neuhrádzanie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  (PDF, 374 kB)
  pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania detí  v MŠ na školský rok 2020-2021
  (PDF, 881 kB)
  pdf icon Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ na školský rok 2020-2021
  (PDF, 902 kB)
  pdf icon Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 1. 9. 2020
  (PDF, 452 kB)
  pdf icon Semafor MŠ
  (PDF, 426 kB)
  pdf icon Semafor ZŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a JŠ
  (PDF, 440 kB)
  pdf icon Usmernenie pre krúžkovú činnosť v školskom roku 2020-2021
  (PDF, 465 kB)
  ikona eform

  Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia od 12. 10. 2020

  (web)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 23. 10. 2020
  (PDF, 473 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 2. 11. 2020
  (PDF, 459 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 12. 11. 2020
  (PDF, 435 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 4. 12. 2020
  (PDF, 456 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 4. 1. 2021
  (PDF, 477 kB)
  pdf icon Rozhodnutie ministra školstva - 8. 1. 2021
  (PDF, 458 kB)
  ikona eform

  Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

  web)
  pdf icon NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022
  (PDF, 557 kB)
  pdf icon DÔVODOVÁ SPRÁVA k materiálu NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok
  (PDF, 485 kB)