Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Informácie pre investorov

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV - INFORMATION FOR INEVSTORS

 

     information - SARIO  (download file MS word - doc)
     information - ROZNAVA (download file MS word - doc)