Oficiálna stránka mesta Rožňava

Archív rok 2019

 21.07.2015
Archív rok 2019

VO podľa § 117

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
2/2019/Na
(PDF, 180 kB)
§ 117 8. 1. 2019 do 17. 1. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 121 kB)
3/2019/Ka
(PDF, 161 kB)
(PDF, 80 kB)
Informácia k výzve
§ 117 23. 1. 2019 do 28. 1. 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 94 kB)
4/2019/Na
(PDF, 121 kB)
§ 117 24. 1. 2019 do 31. 1. 2019 do 14:00 hod.
(PDF, 76 kB)
5/2019/Na
(PDF, 157 kB)
(PDF, 667 kB)
(PDF, 51 kB)
§ 117 24. 1. 2019 do 1. 2. 2019 do 14:00 hod.
(PDF, 82 kB)
6/2019/Ka
(PDF, 189 kB)
(PDF, 105 kB)
(PDF, 109 kB)
§ 117 6. 2. 2019 do 19. 2. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)
7/2019/Na
(PDF, 201 kB)
(PDF, 106 kB)
(PDF, 160 kB)
§ 117 11. 2. 2019 do 21. 2. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 71 kB)
8/2019/Na
(PDF, 154 kB)
(PDF, 470 kB)
(PDF, 49 kB)
§ 117 8. 2. 2019 do 18. 2. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 97 kB)
9/2019/Na
(PDF, 191 kB)
(XLSX, 29 kB)
(ODS, 21 kB)
(PDF, 1 MB)
§ 117 22. 2. 2019 do 4. 3. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 79 kB)
11/2019/Na
(PDF, 249 kB)
§ 117 4. 3. 2019 do 14. 3. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 55 kB)
12/2019/Ka
(PDF, 138 kB)
(PDF, 74 kB)
§ 117 14. 3. 2019 do 19. 3. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 14 kB)
13/2019/Ka
(PDF, 126 kB)
(PDF, 80 kB)
§ 117 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019 do 9:00 hod.
(PDF, 16 kB)
14/2019/Ka
(PDF, 130 kB)
(PDF, 75 kB)
§ 117 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
(PDF, 93 kB)
15/2019/Ka
(PDF, 125 kB)
(PDF, 72 kB)
§ 117 26. 3. 2019 do 28. 3. 2019 do 14:00 hod.
(PDF, 90 kB)
16/2019/Ka
(PDF, 167 kB)
(PDF, 72 kB)
(PDF, 62 kB)
(PDF, 498 kB)
(PDF, 446 kB)
§ 117 28. 3. 2019 do 9. 4. 2019 do 13:00 hod.
(PDF, 93 kB)
17/2019/Ka
(PDF, 187 kB)
(PDF, 351 kB)
(XLSX, 57 kB)
(ODS, 36 kB)
(XSLX, 39 kB)
(ODS, 32 kB)
 
(XLSX, 28 kB)
(ODS, 20 kB)
(PDF, 19 kB)
(PDF, 53 kB)
(PDF, 105 kB)
(PDF, 10 MB)
(PDF, 100 kB)
(PDF, 3,5 MB)
§ 117 9. 4. 2019 do 25. 4. 2019 do 14:00 hod.
(PDF, 70 kB)
18/2019/Ka
(PDF, 189 kB)
(PDF, 62 kB)
(PDF, 76 kB)
(PDF, 66 kB)
(XLSX, 35 kB)
(ODS, 29 kB)
(XLSX, 27 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 28 kB)
(ODS, 20 kB)
(PDF, 1 MB)
§ 117 8. 4. 2019 do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 74 kB)
19/2019/Ka
(PDF, 230 kB)
(PDF, 128 kB)
§ 117 8. 4. 2019 do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 82 kB)
20/2019/Na
(PDF, 126 kB)
(PDF, 59 kB)
(PDF, 76 kB)
(PDF, 66 kB)
(XLSX, 29 kB)
(ODS, 20 kB)
(XLSX, 35 kB)
(ODS, 25 kB)
(PDF, 4 MB)
§ 117 10. 4. 2019 do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 70 kB)
21/2019/Ka
(PDF, 117 kB)
(PDF, 72 kB)
(PDF, 245 kB)
§ 117 10. 4. 2019 do 18. 4. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 83 kB)
22/2019/Ka
(PDF, 159 kB)
(PDF, 119 kB)
(PDF, 62 kB)
§ 117 10. 4. 2019 do 10. 5. 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 153 kB)
23/2019/Ka
(PDF, 395 kB)
(PDF, 79 kB)
§ 117 10. 4. 2019 do 10. 5. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 83 kB)
24/2019/Na
(PDF, 145 kB)
(PDF, 82 kB)
(PDF, 68 kB)
(PDF, 164 kB)
§ 117 6. 5. 2019 do 15. 5. 2019 do 16:00 hod.
(PDF, 151 kB)
25/2019/Na
(PDF, 169 kB)
(PDF, 76 kB)
(PDF, 68 kB)
(PDF, 61 kB)
(PDF, 1,3 MB)
(XLSX, 37 kB)
(ODS, 31 kB)
(XLSX, 27 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 15 kB)
(ODS, 8 kB)
(PDF, 802 kB)
(PDF, 666 kB)
(PDF, 165 kB)
§ 117 13. 5. 2019 do 24. 5. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 93 kB)
26/2019/Ka
(PDF, 171 kB)
(PDF, 72 kB)
(PDF, 62 kB)
(PDF, 245 kB)
(PDF, 3,3 MB)
§ 117 6. 5. 2019 do 14. 5. 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 85 kB)
27/2019/Ka
(PDF, 163 kB)
(PDF, 97 kB)
(PDF, 29 kB)
§ 117 21. 5. 2019 do 24. 5. 2019 do 14:00 hod.
(PDF, 74 kB)
28/2019/Ka
(PDF, 137 kB)
(PDF, 122 kB)
(PDF, 76 kB)
§ 117 24. 5. 2019 do 30. 5. 2019 do 9:00 hod.
(PDF, 81 kB)
29/2019/Ka
(PDF, 152 kB)
(PDF, 124 kB)
(PDF, 141 kB)
§ 117 13. 6. 2019 do 20. 6. 2019 do 9:00 hod.
(PDF, 106 kB)
30/2019/Ka
(PDF, 163 kB)
(PDF, 122 kB)
(XLSX, 52 kB)
(PDF, 158 kB)
(PDF, 298 kB)
§ 117 17. 7. 2019 do 26.7. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 49 kB)
31/2019/Na
(PDF, 1,8 MB)
(PDF, 57 kB)
(PDF, 36 kB)
(XLSX, 16 kB)
(ODS, 9 kB)
(PDF, 33 kB)
(PDF, 48 kB)
(PDF, 142 kB)
§ 117 20. 11. 2019 do 28. 11. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 69 kB)
32/2019/Ka
(PDF, 291 kB)
(PDF, 243 kB)
(DOCX, 22 kB)
(ODT, 22 kB)
(PDF, 155 kB)
(DOCX, 31 kB)
(ODT, 27 kB)
podlimitná zákazka 7. 8. 2019 do 26.8 2019 do 9:00 hod.
(PDF, 29 kB)
33/2019/Na
(PDF, 88 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 48 kB)
(XLSX, 49 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 56 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 49 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 49 kB)
(ODS, 19 kB)
(XLSX, 47 kB)
(ODS, 18 kB)
(XLSX, 11 kB)
(ODS, 4 kB)
§ 117 24. 7. 2019 do 1.8 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 65 kB)
34/2019/Na
(PDF, 89 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 48 kB)
(PDF, 42 kB)
(XLSX, 530 kB)
(ODS 19 kB)
§ 117 29. 7. 2019 do 6.8 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 68 kB)
35/2019/Na
(PDF, 89 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 49 kB)
(XLSX, 28 kB)
(ODS, 19 kB)
§ 117 7. 8. 2019 do 16.8 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 86 kB)
36/2019/Ka
OPRAVA
(PDF, 95 kB)
(PDF, 92 kB)
(ZIP, 51 kB)
(PDF, 88 kB)
(JPG, 495 kB)
(PDF, 3,5 MB)
§ 117 13. 9. 2019 do 25. 9. 2019 do 11:00 hod. ...výsledok...
(PDF, 55 kB)
37/2019/Na
(PDF, 60 kB)
(PDF, 55 kB)
(XLSX, 12 kB)
(ODS, 5 kB)
(PDF, 48 kB)
(PDF, 42 kB)
(PDF, 650 kB)
(PDF, 366 kB)
§ 117    
(PDF, 40 kB)
38/2019/Ka
(PDF, 113 kB)
(XLSX, 14 kB)
(ODS, 8 kB)
(PDF, 558 kB)
(PDF, 575 kB)
§ 117 12. 8. 2019 do 21.8 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 54 kB)
39/2019/Ka
(PDF, 128 kB)
(XLSX, 40 kB)
(ODS, 7 kB)
(PDF, 511 kB)
(PDF, 616 kB)
§ 117 14. 8. 2019 do 23.8 2019 do 9:00 hod.
(PDF, 53 kB)
40/2019/Ka
(PDF, 121 kB)
(XLSX, 37 kB)
(ODS, 7 kB)
(PDF, 559 kB)
(PDF, 616 kB)
§ 117    
(PDF, 55 kB)
41/2019/Ka
(PDF, 113 kB)
(XLSX, 12 kB)
(ODS 5 kB)
(XLSX, 12 kB)
(ODS, 5 kB)
(XLSX, 12 kB)
(ODS 5 kB)
(PDF, 615 kB)
(PDF, 562 kB)
§ 117 16. 8. 2019 do 23.8 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 44 kB)
42/2019/Ka
(PDF, 122 kB)
(XLSX, 13 kB)
(PDF, 558 kB)
(PDF, 616 kB)
§ 117 16. 8. 2019 do 23.8 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 44 kB)
43/2019/Na
(PDF, 58 kB)
(PDF, 59 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 66 kB)
(XLSX, 29 kB)
(ODS, 20 kB)
(XLSX, 35 kB)
(ODS, 25 kB)
(PDF, 4 MB)
§ 117 5. 9. 2019 do 13. 9. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 66 kB)
44/2019/Ka
(PDF, 86 kB)
(PDF, 652 kB)
(XLSX, 61 kB)
(PDF, 569 kB)
(PDF, 2 MB)
§ 117 11. 9. 2019 do 23. 9. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 45 kB)
45/2019/Na
(PDF, 79 kB)
(PDF, 97 kB)
(PDF, 42 kB)
(PDF, 48 kB)
§ 117 16. 9. 2019 do 24. 9. 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 41 kB)
46/2019/Ka
(PDF, 76 kB)
(PDF, 85 kB)
§ 117 17. 9. 2019 do 25. 9. 2019 do 11:00 hod.
(PDF, 68 kB)
47/2019/Na
(PDF,110 kB)
(XLSX, 27 kB)
(ODS, 22 kB)
(PDF, 51 kB)
(PDF, 56 kB)
§ 117 2. 10. 2019 do 15. 10. 2019 do 10:00 hod.
(PDF,49 kB)
48/2019/Ka
(PDF,83 kB)
(PDF, 86 kB)
(PDF, 87 kB)
§ 117 10. 10. 2019 do 18. 10. 2019 do 10:00 hod.
(PDF,50 kB)
49/2019/Na
(PDF,63 kB)
(PDF, 54 kB)
(XLSX, 84 kB)
(ODS, 5 kB)
(PDF, 48 kB)
(PDF, 43 kB)
(PDF, 1,8 MB)
§ 117 25. 10. 2019 do 4. 11. 2019 do 9:00 hod.
(PDF,50 kB)
50/2019/Ka
(PDF,102 kB)
(PDF, 157 kB)
(XLSX, 34 kB)
(ODS, 24 kB)
(JPG, 485 kB)
(JPG, 2,20 MB)
(JPG, 514 kB)
(JPG, 5,5 MB)
§ 117 10. 10. 2019 do 22. 10. 2019 do 10:00 hod.
(PDF,46 kB)
51/2019/Ka
(PDF,78 kB)
(PDF, 79 kB)
(PDF, 84 kB)
(XLSX, 13 kB)
(ODS, 5 kB)
(PDF, 195 kB)
(PDF, 917 kB)
§ 117 22. 10. 2019 do 31. 10. 2019 do 9:00 hod.
(PDF,798 kB)
52/2019/Na
(PDF,77 kB)
(PDF, 40 kB)
(PDF, 50 kB)
§ 117 15. 10. 2019 do 23. 10. 2019 do 9:00 hod.
(PDF,50 kB)
53/2019/Na
(PDF,102 kB)
(PDF, 45 kB)
(PDF, 54 kB)
§ 117 30. 10. 2019 do 8. 11. 2019 do 10:00 hod.
(PDF, 49 kB)
54/2019/Na
(PDF,88 kB)
(PDF, 56 kB)
(PDF, 51 kB)
(PDF, 49 kB)
(PDF, 438 kB)
§ 117 30. 10. 2019 do 8. 11. 2019 do 9:00 hod.
(PDF,65 kB)
55/2019/Ka
(PDF,114 kB)
(PDF, 139 kB)
(PDF, 122 kB)
(PDF, 86 kB)
§ 117 10. 12. 2019 do 20. 12. 2019 do 9:30 hod.
(PDF,47 kB)
57/2019/Ka
(PDF,106 kB)
(PDF, 478 kB)
(PDF, 87 kB)
(PDF, 74 kB)
§ 117 20. 11. 2019 do 29. 11. 2019 do 09:00 hod.
(PDF,48 kB)
58/2019/Ka
(PDF,111 kB)
(PDF, 102 kB)
(XLSX, 21 kB)
(ODS, 9 kB)
(PDF, 87 kB)
(PDF, 145 kB)
§ 117 27. 11. 2019 do 6. 12. 2019 do 10:00 hod.
(PDF,50 kB)

 

© Mesto Rožňava, 2020  Mária Kardošová, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave