Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2013 od 1.7. 2013

 02.09.2013
Archív rok 2013 od 1.7. 2013

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
28/2013/Ka
Podlimitná zákazka
20. 8. 2013 do 5. 9. 2013 do 14:00 hod. ...výsledok...
29/2013/Ka
Podlimitná zákazka
26. 8. 2013 do 12.9.2013 do 14:00 hod. ...výsledok...

 

§ 9 ODSEK 9

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
27/2013/Ka §9 odsek 9 25. 7. 2013 do 6. 8. 2013 do 15:00 hod. ...výsledok...
30/2013/Ka §9 odsek 9 20.9.2013
do 26.9.2013
do 14:00 hod.
...výsledok...
32/2013/Ka §9 odsek 9 15.10.2013
do 25.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
33/2013/Ka §9 odsek 9 16.10.2013
do 28.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
34/2013/Ka §9 odsek 9 16.10.2013
do 28.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
35/2013/Ka §9 odsek 9 22.10.2013
do 31.10.2013
do 10:00 hod
...výsledok...
36/2013/Ka §9 odsek 9 24.10.2013 do 8.11. do 10:00 ...výsledok...
37/2013/Ka §9 odsek 9 12.11.2013 do 21.11. do 11:00 ...výsledok...
38/2013/Ka §9 odsek 9 26.11.2013 do 11.12. do 11:00 ...výsledok...
39/2013/Nk §9 odsek 9 9. 12. 2013  do 12. 12. 2013 do 12:00 hod. ...výsledok...
40/2013/Ka Výmena okien na budove MsÚ §9 odsek 9 9. 12. 2013 do 7. 1. 2014 do 10:00 hod. ...výsledok...
41/2013/La Výroba predeľovacích skríň a rokovacieho stola §9 odsek 9 12.12.2013 do 18. 12. 2013 do 14:00 hod. ...výsledok...

 

 NADLIMITNÉ ZÁKAZKY

Čislo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
31/2013/Ka Nadlimitná zákazka 8.10.2013 do 19. 11. 2013 do 12:00 hod. ...výsledok...

 

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave