Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2021

 05.05.2021
Archív rok 2021
Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
1/2021/Ka
(PDF, 107 kB)
 

 

(ZIP, 276 kB)
§ 117 1. 2. 2021 do 10. 2. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 50 kB)
2/2021/Mi
(PDF, 59 kB)
§ 117 8. 2. 2021 do 19. 3. 2021 do 9:00 hod.  
3/2021/Ka
(PDF, 52 kB)
§ 117 12. 2. 2021 do 18. 2. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 57 kB)
5/2021/Ka
(PDF, 106 kB)
(ZIP, 532 kB)
§ 117 19. 2. 2021 do 1. 3. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 53 kB)
6/2021/Ka
(PDF, 105 kB)
(ZIP, 350 kB)
§ 117 4. 3. 2021 do 12. 3. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 54 kB)
8/2021/Ka
(PDF, 56 kB)
(ZIP, 967 kB)
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 9. 3. 2021 do 15. 3. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 61 kB)
10/2021/Ka
(PDF, 82 kB)
(ZIP, 333 kB)
§ 117 24. 3. 2021

OPRAVA

do 6. 4. 2021 do 10:00 hod.

do 5. 4. 2021 do 10:00 hod.

(PDF, 54 kB)
12/Ba/2021
(PDF, 128 kB)
(PDF, 27 kB)
§ 117 6. 7. 2021 do 22. 7. 2021 do 10:00 hod.  
12/2021/Na
(PDF, 105 kB)
(ZIP, 253kB)
§ 117 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 56kB)
11/2021/Na
(PDF, 91 kB)
(ZIP, 3,4 MB)
§ 117 20. 4. 2021 do 29. 4. 2021 do 10:00 hod. ...výsledok...
(PDF, 54 kB)
0011/2021/Ka
(PDF, 117 kB)
(ZIP, 5,4 MB)
§ 117 16. 9. 2021 do 27. 9. 2021 do 09:00 hod.
(PDF, 45 kB)
13/2021/Ka
(PDF, 63 kB)
Podlimitná zákazka 20. 5. 2021 do 14. 6. 2021 do 23:59 hod.  
14/2021/Na
(PDF, 98 kB)
(PDF, 2 MB)
§ 117 27. 5. 2021 do 7. 6. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 55 kB)
0014/2021/Ka
(PDF, 117 kB)
(ZIP, 4,7 MB)
§ 117 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 do 9:00 hod.  
15/2021/Ka
(PDF, 86 kB)
(ZIP, 484 kB)
§ 117 1. 6. 2021 do 11. 6. 2021 do 11:00 hod.
(PDF, 61 kB)
16/2021/Ka
(PDF, 108 kB)
(ZIP, 1,5 kB)
§ 117 3. 6. 2021 do 15. 6. 2021 do 15:00 hod.
(PDF, 61 kB)
17/2021/Na
(PDF, 97 kB)
(ZIP, 196 kB)
§ 117 11. 6. 2021 do 21. 6. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 44 kB)
18/2021/Ka
(PDF, 103 kB)
(ZIP, 338 kB)
§ 117 15. 6. 2021 do 28. 6. 2021 do 11:00 hod.
(PDF, 74 kB)
20/2021/Na
(PDF, 80 kB)
(ZIP, 260 kB)
§ 117 7. 7. 2021 do 16. 7. 2021 do 10:00 hod.
(PDF,44 kB)
21/2021/Na
(PDF, 124 kB)
(PDF, 271 kB)
§ 117 28. 7. 2021 do 12. 8. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 71 kB)
22/2021/Ka
(PDF, 80 kB)
(PDF, 399 kB)
§ 117 11. 8. 2021 do 20. 8. 2021 do 11:00 hod.
(PDF, 49 kB)
23/2021/Ka
(PDF, 112 kB)
(PDF, 270 kB)
§ 117 6. 8. 2021 do 13. 8. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 55 kB)
24/2021/Ka
(PDF, 119 kB)
(PDF, 274 kB)
§ 117 6. 8. 2021 do 13. 8. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 53 kB)
25/2021/Ka
(PDF, 121 kB)
(PDF, 304 kB)
§ 117 10. 8. 2021 do 20. 8. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 43 kB)
26/2021/Ka
(PDF, 112 kB)
(PDF, 358 kB)
§ 117 10. 8. 2021 do 20. 8. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 43 kB)
27/2021/Ka
(PDF, 121 kB)
(PDF, 358278 kB)
§ 117 10. 8. 2021 do 20. 8. 2021 do 11:00 hod.
(PDF, 55 kB)
29/2021/Ka
(PDF, 98 kB)
(PDF, 236 kB)
§ 117 17. 8. 2021 do 25. 8. 2021 do 09:00 hod.
(PDF, 47 kB)
30/2021/Na
(PDF, 123 kB)
(PDF, 267 kB)
§ 117 17. 8. 2021 do 24. 8. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 54 kB)
31/2021/Na
(PDF, 121 kB)
(ZIP, 250 kB)
§ 117 24. 8. 2021 do 30. 8. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 44 kB)
33/2021/Ka
(PDF, 74 kB)
(ZIP, 18 MB)
§ 6 17. 9. 2021 do 27. 9. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 62 kB)
34/2021/Ka
(PDF, 89 kB)
(ZIP, 217 kB)
§ 6 17. 9. 2021 do 28. 9. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 45 kB)
35/2021/Ka
(PDF, 104 kB)
(ZIP, 339 kB)
§ 117 15. 10. 2021 do 22. 10. 2021 do 9:00 hod.  
37/2021/Ka
(PDF, 106 kB)
(ZIP, 461 kB)
§ 117 2. 11. 2021 do 12. 11. 2021 do 11:00 hod.  
38/2021/Ka
(PDF, 133 kB)
(ZIP, 2,9 MB)
(ZIP, 123 kB)
§ 117 3. 11. 2021 do 12. 11. 2021 do 11:00 hod.  
39/2021/Na
(PDF, 107 kB)
(ZIP, 270 kB)
§ 117 3. 11. 2021 do 12. 11. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 61 kB)
40/2021/Na
(PDF, 93 kB)
(ZIP, 191 kB)
§ 117 5. 11. 2021 do 15. 11. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 54 kB)
41/2021/Ka
(PDF, 104 kB)
(ZIP, 272 kB)
§ 117 10. 11. 2021 do 15. 11. 2021 do 9:00 hod.
(PDF, 51 kB)
44/2021/Ka
(PDF, 130 kB)
(ZIP, 3,6 MB)
§ 117 28. 12. 2021 do 12. 1. 2022 do 9:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO podľa § 117

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
07/2021/Na Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky (ZIP, 201 kB) § 117 5. 3. 2021 do 12. 3. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 73 kB)
12/2021/Na Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení (ZIP, 253 kB) § 117 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 do 10:00 hod.
(PDF, 56 kB)

 

© Mesto Rožňava, 2021  Mária Kardošová, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku mesta, Kancelária primátora, Mestský úrad v Rožňave