Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2012

 26.08.2013
Archív rok 2012

 

 

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
1/2012/Ka Stravné lístky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 31. 12. 2011 31. 1. 2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
2/2012/Ka Chlieb a pečivo prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 28. 2. 2012 ...výsledok...
3/2012/Ka Mäso pre ŠJ MŠ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 4.1.2012 24.1.2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
4/2012/Ka Mrazené výrobky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 28. 2. 2012 ...výsledok...
5/2012/Ka Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 4. 1. 2012 24.1.2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
6/2012/Ka Zelenina, ovocie a zemiaky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 24. 1. 2012 ...výsledok...
7/2012/Ka Upratovacie a čistiace služby podprahová zákazka- zákazka s nízkou hodnotou 4. 1. 2012 24. 1. 2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
8/2012/Ka Počítače prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 26. 1. 2012 2. 2. 2012 ...výsledok...
9/2012/Ka Tonery prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 26. 1. 2012 2. 2. 2012 ...výsledok...
10/2012/Ka Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 3. 2. 2012 10. 2. 2012 do 09:30 hod. ... výsledok ...
11/2012/Ka

Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby

Príloha: Spôsob určenia ceny

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 20. 1. 2012 14. 2. 2012 do 09:00 hod. ... výsledok ...
12/2012/Ka Výmena okien - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožnava podprahová zákazka 6. 2. 2012 23. 2. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
13/2012/Ka Rekonštrukcia bleskozvodu na Spojenej škole J. A. Komenského v Rožňave prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 9. 3. 2012 21. 3. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
14/2012/Fa Prístupová cesta ku garážam na Komenského ulici v Rožňave - výkon technického (stavebného) dozoru prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 15. 3. 2012   ... výsledok ...
15/2012/Fa Vykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňave prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 26. 3. 2012 do 3. 4. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
16/2012/Ka Rekonštrukcia bleskozvodu prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 16. 4. 2012 do 30. 4. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
17/2012/Fa Vykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňave prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 20. 4. 2012 do 30. 4. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
18/2012/Ka Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 25. 4. 2012 do 14. 5. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
19/2012/Ka Oprava plochej strechy MŠ Krátka Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 27. 4. 2012 do 16. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
20/2012/Ka Obnova vodorovného dopravného značenia ciest v správe mesta Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 10. 5. 2012 do 21. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
21/2012/Ka Oprava plochej strechy MŠ Štítnická Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 10. 5. 2012 do 23. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
22/2012/Fa Vykonanie funkcie - stavebný dozor na rozšírenie jazdného
pruhu na Okružnej ulici
výzva na predloženie cenovej ponuky 15. 5. 2012 do 31. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
23/2012/Fa Vybudovanie detského ihriska na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov výzva na predloženie cenovej ponuky 15. 5. 2012 do 31. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
24/2012/Fa Dodávka zvislých dopravných značiek na území mesta Rožňava výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 18. 5. 2012 do 29. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
25/2012/Ha Dezinfekčné služby výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 29. 5. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
26/2012/Fa Vykonávanie funkcie technického (stavebného) dozoru na stavbe výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 4. 6. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
27/2012/Ha Veterinárne služby výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 1. 6. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
28/2012/Ka Vypracovanie PD pre stav. konanie a realizáciu stavby na rekonštr. ZŠ - Zlatá ul. v ROžňave podprahová zákazka 28. 5. 2012 do 14. 6. 2012 do 13:00 hod. ... výsledok ...
29/2012/Ka Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 12. 6. 2012 do 21. 6. 2012 do 13:00 hod. ... výsledok ...
30/2012/Bo Detské ihrisko „Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie ponuky 18. 6. 2012 do 3. 7. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
31/2012/Ka Geodetické práce pre Mesto Rožňava“ zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 18. 6. 2012 do 27. 6. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
32/2012/Fa Úprava STL plynovodu na Nám. baníkov v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 25. 6. 2012 do 4. 7. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
33/2012/Ka Vykonanie procesného a personálneho auditu Mestského úradu v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 16. 7. 2012 do 27. 7. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
34/2012/Bo "Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky 16. 7. 2012 do 3. 8. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
35/2012/Fa Zhotovenie bleskozvodu na streche tribúny futbalového štadióna v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 8. 8. 2012 do 15. 8. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
36/2012/Fa Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 23. 8. 2012 do 7. 9. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
37/2012/Le Audítorské služby výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 27. 8. 2012 do 5. 9. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
38/2012/Ka Detské ležadlá výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 27. 8. 2012 do 7. 9. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
39/2012/Ga Ozvučenie a osvetlenie podujatia Rožňavský jarmok 2012 výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 28. 8. 2012 do 31. 8. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
40/2012/Ka Vykonanie procesného a personálneho auditu MsÚ v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 10. 9. 2012 do 24. 9. 2012 do 14:00 hod. ... výsledok ...
41/2012/Ka Vyhotovenie plynovej kotolne na ZUŠ Ul. Štítnickej č. 10 v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 5. 10. 2012 do 15. 10. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
42/2012/Fa Vypracovanie PD pre vjazd do Priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67 a zabezpečenie inžinierskej činnosti výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 11. 10. 2012 do 31. 10. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
43/2012/Ka Audítorské služby výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 10. 10. 2012 do 22. 10. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
44/2012/Ka Nábytok a interiérové vybavenie pre materské školy výzva na predloženie cenovej ponuky - podprahová zákazka 19. 10. 2012 do 7. 11. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
45/2012/Ka Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňava výzva na predloženie cenovej ponuky - podlimitná zákazka 5. 11. 2012 do 30.11.2012 ... výsledok ...
46/2012/Ga Vykonanie ohňostroja v rámci podujatia Vítanie Nového roka výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 3. 12. 2012 do 7. 12. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
47/2012/Bo Výmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy Klub mladých-
Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava
zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky 6. 12. 2012 do 10. 12. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
48/2012/Ka Prenájom kopírovacieho stroja výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 13. 12. 2012 do 7.1.2013 do 11:30 hod. ... výsledok ...
49/2012/Ka Výkon funkcie technika BOZP a PO výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 13. 12. 2012 do 9.1.2013 do 10:00 hod. ... výsledok ...

 

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave