Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2014

 17.01.2014
Archív rok 2014

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
18/2014/Ka
(PDF, 459 kB)
Podlimitná zákazka
13. 5. 2014
do 2. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 353 kB)
19/2014/Ka
(PDF, 466 kB)
Podlimitná zákazka
13. 5. 2014
do 3. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 236 kB)
27/2014/Ka
(PDF, 620 kB)
Podlimitná zákazka
25. 6. 2014
do 16. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 273 kB)
32/2014/Ka
(PDF, 519 kB)
Podlimitná zákazka
30. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 321 kB)

 § 9 ODSEK 9

Číslo VO
Názov predmetu VO
Metóda VO
Vyhlásenie VO
Ukončenie VO
Oznámenie výsledku VO
1/2014/Ka
(PDF, 26 kB)
§9 ods. 9
13. 1. 2014
do 20. 1. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 26 kB)
2/2014/Ka
(PDF, 127 kB)
§9 ods. 9
30. 1. 2014
do 3. 2. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 22 kB)
3/2014/Ka
(PDF, 127 kB)
§9 ods. 9
5. 2. 2014
do 13. 2. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
4/2014/Ka
(PDF, 839 kB)
§9 ods. 9
10. 2. 2014
do 19. 2. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 23 kB)
5/2014/Ka
(PDF, 58 kB)
§9 ods. 9
11. 2. 2014
do 18. 2. 2014 do 15:00 hod.
(PDF, 22 kB)
7/2014/Ka
(ZIP, 95 kB)
§9 ods. 9
7. 3. 2014
do 17. 3. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 24 kB)
8/2014/Ka
(PDF, 377 kB)
§9 ods. 9
11. 3. 2014
do 26. 3. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 208 kB)
9/2014/Ka
(PDF, 312 kB)
§9 ods. 9
26. 3. 2014
do 4. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
10/2014/Ka
§9 ods. 9
28. 3. 2014
do 4. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 13 kB)
11/2014/Ka
(PDF, 217 kB)
§9 ods. 9
2. 4. 2014
do 8. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 25 kB)
12/2014/Ka
(PDF, 294 kB)
§9 ods. 9
2. 4. 2014
do 9. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 23 kB)
13/2014/Ka
(PDF, 53 kB)
§9 ods. 9
3. 4. 2014
do 10. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 23 kB)
14/2014/Ka
(PDF, 101 kB)
§9 ods. 9
9. 4. 2014
do 11. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
15/2014/Ka
(PDF, 316 kB)
§9 ods. 9
15. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 31 kB)
16/2014/Bo
(PDF,  1,1 MB)
§9 ods. 9
17. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 11:30 hod.
(PDF, 23 kB)
17/2014/Ka
(PDF, 130 kB)
§9 ods. 9
23. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
20/2014/Fa
(PDF, 83 kB)
§9 ods. 9
13. 5. 2014
do 19. 5. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
21/2014/Ka
(PDF, 4,1 MB)
§ 9 ods.9
22. 5. 2014
do 30. 5. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
22/2014/Ka
(PDF, 179 kB)
§ 9 ods.9
22. 5. 2014
do 3. 6. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 21 kB)
23/2014/Ka
(PDF, 128 kB)
§ 9 ods.9
6. 6. 2014
do 12. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
24/2014/Ka
(PDF, 3,15 MB)
§ 9 ods.9
10. 6. 2014
do 17. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
25/2014/Ka
(PDF, 2, 55 MB)
§ 9 ods.9
12. 6. 2014
do 24. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
26/2014/Ka
(PDF, 254 kB)
§ 9 ods.9
20. 6. 2014
do 30. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 69 kB)
28/2014/Ka
(PDF, 329 kB)
§ 9 ods.9
20. 6. 2014
do 25. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
29/2014/Ka
(ZIP, 48 kB)
§ 9 ods.9
15. 7. 2014
do 22. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
30/2014/Ka
(PDF, 330 kB)
§ 9 ods.9
17. 7. 2014
do 24. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
31/2014/Ka
(PDF, 290 kB)
§ 9 ods.9
17. 7. 2014
do 24. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
33/2014/Ka
(ZIP, 1,1 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 31. 7. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 26 kB)
34/2014/Ka
(ZIP, 3 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
35/2014/Ka
(ZIP, 1,2 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 20 kB)
36/2014/Ka
(PDF, 93 kB)
§ 9 ods.9
29. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 22 kB)
37/2014/Ka
(PDF, 57 kB)
§ 9 ods.9
30. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 30 kB)
38/2014/Ka
(PDF, 371 kB)
§ 9 ods.9
30. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 30 kB)
39/2014/Ka
(PDF, 714 kB)
§ 9 ods.9
31. 7. 2014
do 12. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 24 kB)
42/2014/Ka
(PDF, 626 kB)
§9 ods.
9
23. 9. 2014
do 30. 9. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 26 kB)
43/2014/Ka
(PDF,119 kB)
§9 ods.
9
24. 9. 2014
do 1. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 14 kB)
44/2014/Ka
(PDF, 93 kB)
§9 ods.
9
29. 9. 2014
do 8. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
45/2014/Ka
(PDF, 25 kB)
§9 ods.
9
29. 9. 2014
do 6. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 28 kB)
46/2014/Ka
(PDF, 420 kB)
§9 ods.
9
9. 10. 2014
do 15. 10. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
47/2014/Ka
(PDF, 90 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 17. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
48/2014/Ka
(PDF, 212 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 21. 10. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 31 kB)
49/2014/Ka
(ZIP, 196 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 23. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
51/2014/Ka
(ZIP, 2,3 MB)
§9 ods.
9
4. 11. 2014
do 13. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 32 kB)
1/2014/Da
(PDF, 30 kB)
§9 ods.
9
11. 11. 2014
do 18. 11. 2014 do 10:00 hod.
 
52/2014/Ka
(PDF, 63 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 27. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 22 kB)
53/2014/Ka
(ZIP, 416 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 2. 12. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 57 kB)
54/2014/Ka
(ZIP, 172 kB)
 
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 27. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 42 kB)
55/2014/Ka
(ZIP, 919 kB)
 
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 40 kB)
56/2014/Ka
(PDF,30 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 57 kB)
57/2014/Ka
(ZIP, 77 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 18 kB)
58/2014/Ka
(PDF, 21 kB)
§9 ods.
9
10. 12. 2014
do 17. 12. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
59/2014/Ka
(ZIP, 586 kB)
§9 ods.
9
16. 12. 2014
do 13. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 223 kB)
60/2014/Ka
(PDF, 135 kB)
§9 ods.
9
16. 12. 2014
do 14. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 143 kB).

© Mesto Rožňava, 2014  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave