Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2016

 21.07.2015
Archív rok 2016

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
31/2016/Ka
(PDF, 89 kB)
§ 113 7. 9. 2016 do 30. 9. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 53 kB)
35/2016/Ka
( (WEB) )
§ 113 31. 10. 2016 do 18. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 216 kB)

 § 9 ODSEK 9, § 117

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
5/2016/Ka
(ZIP, 843 kB)
§ 9 ods. 9 11. 4. 2016 do 18. 4. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 207 kB)
6/2016/Ka
(PDF, 300 kB)
§ 9 ods. 9 13. 4. 2016 do 19. 4. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
7/2016/Ka
(ZIP, 3,1 MB)
§ 9 ods. 9 28. 4. 2016 do 6. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 222 KB)
8/2016/Ka
(ZIP, 514 kB)
§ 117 29. 4. 2016 do 10. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 141 kB)
9/2016/Ka
(ZIP, 518 kB)
§ 117 29. 4. 2016 do 10. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
10/2016/Ka
(ZIP, 440 kB)
§ 117 4. 5. 2016 do 10. 5. 2016 do 09:30 hod.
(PDF, 146 kB)
11/2016/Ka
(ZIP, 6 MB)
§ 117 16. 5. 2016 do 24. 5. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 212 kB)
12/2016/Ka
(ZIP, 2,3 MB)
§ 117 19. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 150 kB)
13/2016/Ka
(ZIP, 1,7 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 203 kB)
14/2016/Ka
(ZIP, 5,9 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 199 kB)
15/2016/Ka
(ZIP, 1,3 MB)
§ 117 20. 5. 2016 do 27. 5. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 203 kB)
16/2016/Ka
(PDF, 483 kB)
§ 117 25. 5. 2016 do 2. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 104 kB)
17/2016/Ka
(ZIP, 8 MB)
§ 117 7. 6. 2016 do 15. 6. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 214 kB)
18/2016/Ka
(ZIP, 3,4  kB)
§ 117 8. 6. 2016 do 17. 6. 2016 do 11:00 hod.
(PDF 152 KB)
19/2016/Ka
(ZIP, 9,3 MB)
§ 117 10. 6. 2016 do 21. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 144 kB)
20/2016/Ka
(ZIP, 1 MB)
§ 117 10. 6. 2016 do 23. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 212 kB)
21/2016/Ka
(ZIP, 3,6 MB)
§ 117 22. 6. 2016 do 29. 6. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 215 kB)
22/2016/Ka
(ZIP, 1,9 MB)
§ 117 23. 6. 2016 do 6. 7. 2016 do 13:00 hod.
(PDF, 240 kB)
23/2016/Ka
(ZIP, 459 kB)
§ 117 27. 6. 2016 do 6. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 212 kB)
24/2016/Ka
(ZIP, 662 kB)
§ 117 4. 7. 2016 do 12. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 234 kB)
25/2016/Ka
(ZIP, 634 kB)
§ 117 6. 7. 2016 do 14. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 239 kB)
26/2016/Ka
(ZIP, 586 kB)
§ 117 6. 7. 2016 do 14. 7. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 155 kB)
27/2016/Ka
(PDF, 454 kB)
§ 117 5. 8. 2016 do 11. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 242 kB)
28/2016/Ka
(ZIP, 4 kM)
§ 117 5. 8. 2016 do 16. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 214 kB)
29/2016/Ka
(ZIP, 763 kB)
§ 117 8. 8. 2016 do 16. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 225 kB)
30/2016/Ka
(ZIP, 691 kB)
§ 117 12. 8. 2016 do 17. 8. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 233 kB)
32/2016/Ka
(PDF, 571 kB)
§ 117 22. 9. 2016 do 23. 9. 2016 do 8:00 hod.
(PDF, 214 kB)
33/2016/Ka
(PDF, 52 kB)
§ 117 28. 9. 2016 do 5. 10. 2016 do 14:00 hod.
(PDF, 227 kB)
34/2016/Ka
(PDF, 422 kB)
§ 117 18. 10. 2016 do 20. 10. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 237 kB)
36/2016/Ka
(PDF, 733 kB)
§ 117 7. 11. 2016 do 9. 11. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 335 kB)
37/2016/Ka
(ZIP, 539 kB)
§ 117 8. 11. 2016 do 14. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 270 kB)
38/2016/Ka
(ZIP, 405  kB)
§ 117 11.11. 2016 do 15. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 216  kB)
39/2016/Ka
(ZIP, 657  kB)
§ 117 14.11. 2016 do 18. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 194  kB)
40/2016/Ka
(ZIP, 538  kB)
§ 117 23.11. 2016 do 25. 11. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 213  kB)
41/2016/Ka
(ZIP, 832  kB)
§ 117 7.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 237  kB)
42/2016/Ka
(PDF, 376  kB)
§ 117 7.12. 2016 do 9. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 212  kB)
43/2016/Ka
(PDF, 298  kB)
priame rokovacie konanie 12.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 9:00 hod.
(PDF, 248  kB)
44/2016/Ka
(PDF, 207  kB)
§ 117 20.12. 2016 do 15. 12. 2016 do 15:00 hod.
(PDF, 249 kB)
46/2016/Ka
(PDF, 353  kB)
§ 117 22.12. 2016 do 28. 12. 2016 do 8:00 hod.
(PDF, 282  kB)

© Mesto Rožňava, 2016  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave