Oficiálna stránka mesta Rožňava

Archív rok 2010

 23.08.2013
Archív rok  2010
Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby zákazka s nízkou hodnotou 8. 12. 2010 16. 12. 2010 výsledok
Originál a repasované tonery do tlačiarní zákazka s nízkou hodnotou 8. 12. 2010 16. 12. 2010 výsledok
Softvérový balík – informačné systémy zákazka s nízkou hodnotou 6. 12. 2010 16. 12. 2010 vyhodnotenie
Oprava priestorov bývalej knižnice zákazka s nízkou hodnotou 6. 12. 2010 16. 12. 2010 vyhodnotenie
Čistiace a upratovacie služby zákazka s nízkou hodnotou 6. 12. 2010 16. 12. 2010 výsledok
Poskytovanie realitných služieb podlimitná zákazka 4. 8. 2010 23. 8. 2010  
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ak. J. Hronca v Rožňave - stavebný dozor zákazka s nízkou hodnotou 19. 4. 2010 23. 4. 2010 vyhodnotenie
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ak. J. Hronca v Rožňave - projektový manažment zákazka s nízkou hodnotou 1. 4. 2010 26. 4. 2010 vyhodnotenie
Oprava strechy na budove MŠ Ul. pionierov Rožňava zákazka s nízkou hodnotou 11. 6. 2010 28. 6. 2010 vyhodnotenie
Rožňava - mesto s výhľadom zákazka s nízkou hodnotou 3. 6. 2010 22. 6. 2010 vyhodnotenie
Vrchná stavba viacúčelového ihriska zákazka s nízkou hodnotou 19. 4. 2010 7. 5. 2010 vyhodnotenie
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na sídlisku JUH zákazka s nízkou hodnotou 22. 3. 2010 30. 3. 2010 vyhodnotenie

Vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu

zákazka s nízkou hodnotou 22. 3. 2010 8. 4. 2010 vyhodnotenie
Mlieko a mliečne výrobky zákazka s nízkou hodnotou 14. 1. 2010 29. 1. 2010 vyhodnotenie
Mrazené mäso a jedlé droby z hydiny zákazka s nízkou hodnotou 14. 1. 2010 2. 2. 2010 vyhodnotenie
Čerstvé alebo chladené bravčové mäso a jedlé droby zákazka s nízkou hodnotou 14. 1. 2010 2. 2. 2010 vyhodnotenie
Dodávka chleba a pečiva pre školské jedálne pri materských školách v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou 14. 1. 2010 1. 2. 2010 vyhodnotenie

© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave