Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Archív rok 2018

 21.07.2015
Archív rok 2018

VO podľa § 117

Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
1/2018/Ka § 117 10. 1. 2018 do 18. 1. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 98  kB)
02/2018/TS/Ka
(ZIP, 177  kB)
§ 117 21. 8. 2018 do 24. 8. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 78  kB)
6/2018/Na/
(ZIP, 1,2  MB)
§ 117 7. 2. 2018 do 31. 3. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 77  kB)
7/2018/Na/
(PDF, 165  kB)
§ 117 8. 2. 2018 do 12. 2. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 102  kB)
9/2018/Ka/
OPRAVA
(ZIP, 1,9  MB)
§ 117 21. 2. 2018 do 5. 3. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 103 kB)
10/2018/Ka/
(ZIP, 161  kB)
§ 117 7. 3. 2018 do 9. 3. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 89  kB)
11/2018/Na/
(ZIP, 346  kB)
§ 117 21. 2. 2018 do 26. 2. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 127  kB)
12/2018/Ka/
(PDF, 282  kB)
§ 117 21. 2. 2018 do 27. 2. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 73  kB)
13/2018/Na/
(PDF, 128  kB)
§ 117 23. 2. 2018 do 28. 2. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 77  kB)
14/2018/Ka/
(PDF, 285  kB)
§ 117 2. 3. 2018 do 7. 3. 2018 do 11:00 hod.
...výsledok...
(PDF, 115  kB)
15/2018/Ka/
(ZIP, 106  kB)
§ 117 10. 4. 2018 do 13. 4. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 76  kB)
19/2018/Na/
(ZIP, 208  kB)
§ 117 18. 4. 2018 do 24. 4. 2018 do 13:00 hod.
(PDF, 165  kB)
22/2018/Na/
(PDF, 395  kB)
§ 117 24. 4. 2018 do 27. 4. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 82  kB)
24/2018/Ka/
(PDF, 122  kB)
§ 117 27. 4. 2018 do 4. 5. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 82  kB)
36/2018/Na/
(ZIP, 147  kB)
§ 117 16. 7. 2018 do 19. 7. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 102  kB)
40/2018/Na/
(PDF, 125  kB)
§ 117   do 11. 7. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 96  kB)
41/2018/Ka/
(PDF, 357  kB)
§ 117 9. 7. 2018 do 13. 7. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 110  kB)
43/2018/Na/
(PDF, 199  kB)
§ 117 6. 7. 2018 do 10. 7. 2018 do 14:00 hod.
(PDF, 74  kB)
44/2018/Ka/
(ZIP, 140  kB)
§ 117 6. 7. 2018 do 13. 7. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 72  kB)
45/2018/Na/
(PDF, 197  kB)
§ 117 11. 7. 2018 do 19. 7. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 71  kB)
46/2018/Ka/
(ZIP, 249  kB)
§ 117 18. 7. 2018 do 26. 7. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 94  kB)
48/2018/Ka/
(ZIP, 1,5  MB)
§ 117 2. 8. 2018 do 8. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 71  kB)
50/2018/Ka/
(ZIP, 187  kB)
§ 117 2. 8. 2018 do 9. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 116  kB)
51/2018/Na/ § 117 3. 8. 2018 do 9. 8. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 86  kB)
54/2018/Ka/ § 117 16. 8. 2018 do 22. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 110  kB)
55/2018/Na/
(ZIP, 369 kB)
§ 117 17. 8. 2018 do 23. 8. 2018 do 13:00 hod.
(PDF, 84  kB)
56/2018/Ka
(ZIP, 192  kB)
§ 117 22. 8. 2018 do 28. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 84  kB)
57/2018/Na/
(PDF, 141  kB)
§ 117 15. 8. 2018 do 21. 8. 2018 do 15:00 hod.
(PDF, 97  kB)
58/2018/Ka
(ZIP, 165 kB)
§ 117 24. 8. 2018 do 30. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 82  kB)
59/2018/Ka
(ZIP, 172  kB)
§ 117 24. 8. 2018 do 30. 8. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 59  kB)
60/2018/Ka
(ZIP, 175  kB)
§ 117 6. 9. 2018 do 13. 9. 2018 do 14:00 hod.
(PDF, 85  kB)
61/2018/Ka
(ZIP, 165  kB)
§ 117 12. 9. 2018 do 19. 9. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 81  kB)
65/2018/Ka
(ZIP, 3,6  MB)
§ 117 20. 9. 2018 do 26. 9. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 75  kB)
66/2018/Ka
(ZIP, 679 kB)
§ 117 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 74 kB)
67/2018/Na
(ZIP, 3,9 MB)
§ 117 21. 9. 2018 do 5. 10. 2018 do 10:00 hod.
(PDF,71 kB)
68/2018/Ka
(ZIP, 228 kB)
§ 117 10. 10. 2018 do 17. 10. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 100 kB)
69/2018/Na
(PDF, 197 kB)
§ 117 11. 10. 2018 do 17. 10. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 97 kB)
70/2018/Ka
(ZIP, 180 kB)
§ 117 31. 10. 2018 do 7. 11. 2018 do 11:00 hod.
(PDF, 77 kB)
72/2018/Ka
(ZIP, 2,6 MB)
§ 117 13. 11. 2018 do 23. 11. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 76 kB)
73/2018/Ka
(ZIP, 351 kB)
§ 117 31. 10. 2018 do 6. 11. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 92 kB)
75/2018/Ka
(ZIP, 630 kB)
§ 117 21. 11. 2018 do 30. 11. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 110 kB)
(PDF, 46 kB)
76/2018/Na
(PDF, 311 kB)
§ 117 26. 11. 2018 do 4. 12. 2018 do 10:00 hod.  
78/2018/Na
(PDF, 112 kB)
§ 117 20. 12. 2018 do 27. 12. 2018 do 10:00 hod.
(PDF, 76 kB)
77/2018/Na
(PDF, 1120 kB)
§ 117 3. 12. 2018 do 11. 12. 2018 do 9:00 hod.
(PDF, 78 kB)

 

ZADANIE ZÁKAZKY

Číslo VO Názov predmetu VO Oznámenie výsledku VO
02/2018/Ka PVC fólia na altánok
(PDF, 75 kB)
(PDF, 71 kB)
03/2018/Na Čistiace prostriedky
(PDF, 74 kB)
(PDF, 121 kB)
04/2018/Ka Kamerový systém a elektrická zabezpečovacia signalizácia
(PDF, 70 kB)
(PDF, 72 kB)
05/2018/Ka Termovízna kamera
(PDF, 94 kB)
(PDF, 79 kB)
08/2018/Na Propagačný materiál
(PDF, 165 kB)
(PDF,51 kB)
17/2018/Na Výmena dosiek na pieskoviskách materských škôl
(PDF, 73 kB)
(PDF,103 kB)
20/2018/Na Kancelárske stoličky
(PDF, 71 kB)
(PDF, 79 kB)
21/2018/Ka Dodanie a montáž kamerového systému
(PDF, 76 kB)
(PDF, 84 kB)
23/2018/Na Interaktívna tabuľa
(PDF, 156 kB)
(PDF, 156 kB)
(PDF, 84 kB)
26/2018/Na Deratzácia verejných priestranstev v meste Rožňava
(PDF, 78 kB)
(PDF, 79 kB)
28/2018/Na Vypracovanie žiadost o NFP pre projekt s názvom „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“
(PDF, 79 kB)
(PDF, 105 kB)
29/2018/Na Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na uskutočnenie prác podľa projektu : Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave - zákazka zrušená
(PDF, 169 kB)
(PDF, 67 kB)
31/2018/Ka Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní
(PDF, 250 kB)
(PDF, 86 kB)
32/2018/Na Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na uskutočnenie prác podľa projektu s názvom: „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“
(PDF, 168 kB)
(PDF, 107 kB)
33/2018/Na Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na uskutočnenie prác podľa projektu : Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
(PDF, 169 kB)
(PDF, 77 kB)
34/2018/Na Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení
(PDF, 168 kB)
(PDF, 107 kB
37/2018/Na Exteriérové ftness prvky
(PDF, 120 kB)
(PDF, 104 kB)
38/2018/Na Detské ihrisko
(PDF, 78 kB)
(PDF, 101 kB)
39/2018/Na Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia – stavebný dozor“
(PDF, 119 kB)
(PDF, 100 kB)
42/2018/Na Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetckej efektvnost verejnej budovy“n Externý projektový manažment
(PDF, 145 kB)
(PDF, 97 kB)
62/2/2018/Na Rozšírenie kamerového systému
(PDF, 73 kB)
(PDF, 94 kB)
64/2018/Ka Komunikácia pre peších – vypracovanie PD
(ZIP, 1,1 MB)
(PDF, 76 kB)

 

© Mesto Rožňava, 2018  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave